Enebolig - Nordlia 8 – utsikt mot nord

 

 

Fjellet i midten er Løvstakken.

Fløyrestauranten som hvit flekk i ”blåfjellet” bak på  høyre billedhalvdel.

Det er så vidt vi ikke ser sentrumsbebyggelsen i Bergen i det laveste søkket midt på bildet.