Noen av de vanligste skiløypene er vist med rødt.

 

Til snowboat hovedside