Tor Johnsen

Nordlia 8

5223 Nesttun

Tlf. 55 10 00 23

 

                                                                                              Nesttun, 5. mars,. 01.

 

 

 

 

                       

                                  

 

 

 

 

MS – multippel sklerose

Forsøk på en forklaringsmodell

 

Den såkalte MS-gåten løses gjerne best ved å bryte samspillet mellom tungmetaller og elektromagnetiske felt. Stikkordene blir avgiftning og/eller beskyttelse, samt forsiktig omgang med gjenstander som kan påvirkes induktivt.  Det er forsøkt å gjøre fremstillingen egnet også for den jevne avisleser i ung alder.

 

Du er sikkert kjent med bekymringene over kvikksølvutslipp fra for eksempel krematorier. Til slutt havner dette og eventuelle ”utslipp” fra amalgam i tennene dine i alle cellene dine. På skolen har du sikkert spredd jernfilspon på et ark og holdt en magnet under. Mønster danner seg. Elektromagnetisme har lignende virkning på en del metaller, også kroppsfremmede i den enkelte cellen.

 

Kroppen din ”styres” bl.a. av en håndfull forskjellige former for elektrisitet. I vår sammenheng er hjernens egen elektromagnetiske signalgiving til ulike kroppsfunksjoner muligens av størst betydning.

 

Russerne er svært flinke på dette området. I syttiårene forbød det fattige landet noenlunde samtidig amalgam (50% kvikksølv) og mikrobølgeovner. Statslederen Bresnjev tilbød også amerikanerne innblikk i en ny teknologi, forutsatt at man først gjorde en avtale om ikke å ta dette i bruk våpenteknologisk. USA svelgte ikke dette, og russerne la vel litt lokk på sin kunnskap;- dessverre.

(Men de lekte elektromagnetisk vel mye med helsen til amerikansk ambassadepersonell før man så seg nødt til å gjøre hele ambassaden om til et Faradays bur.)

 

Cellemembranspenningen din bør vel helst ligge nær 70 millivolt. Når du langt om lenge (vanligvis) har nådd kreftstadiet kan den være under 10 Mv. Svake eksterne felt sin evne til å forstyrre eller direkte feilstyre kroppens egne er gjerne avhengig av størrelsen her. Det aktuelle feltet kan være passelig, for svakt eller for sterkt til å gi problemer.

 

Aktuelle problemfelt omgås de fleste av oss daglig (men jeg bruker bærbar fysikalsk beskyttelse). Ofte er de mest spennende feltene knyttet til gjenstander med gode antennepotensialer som for eksempel den vanligste kontorstoltypen. (Et tredimensjonalt antennediagram minner om Hamarøyskaftet.) Ellers har du vel hørt om dem som får problemer med pacemakeren nær forsvarsinstallasjoner.

 

Tenk deg at kroppen via sin elektriske virksomhet prøver å plassere kroppsfremmede metalljoner, som den ikke makter å kvitte seg med, slik at de gjør minst mulig skade. En uheldig felteksponering kan, oftest uten at du merker det, gjøre mer eller mindre kraftige endringer her (kanskje som i eksemplet med jernfilsponen og magneten ?) Du påføres et problem som kroppen må rette opp. Hva skjer så når du fjerner deg fra eksponeringen? Jo, helbredelsesprosessen får frie hender, ubundet av nye eksponeringer. Den kan, avhengig av størrelsen på de mange variablene, være fra knapt merkbar til svært ubehagelig og smertefull. (Tilstivninger, lammelser m.m. kan være inkludert.)

 

Nå gjelder det om å skille problempåføringen fra løsningen. Er det vi her oftest betrakter som sykdommen en mer eller mindre vellykket løsning av et, for de fleste, umerkelig problem? (I den helt enkle situasjonen har helbredelsesprosessen passert toppen før en uke er gått og er noenlunde fullført før en måned er omme.)

 

Nå har du sikkert gjettet resten, men for sikkerhets skyld:

Unnlater man å avbryte eksponeringen, og holder den seg på det jevne, kan problemene beholdes tilsvarende eller svakt og jevnt økende. Dersom en helbredelsesprosess er tilnærmet fullført mellom hver uheldige eksponering, skal det mindre til av neste eksponering for å skape nye problemer. (Eller en tilsvarende eksponering gir større problemer.)

 

Konklusjon:

Har du problemer med for eksempel lammelser og tilstivninger? Bryt samspillet mellom tungmetaller og EM-felt. Det beste er både avgiftning og beskyttelse/forsiktighet.

 

 

Vennlig hilsen

Tor Johnsen