Jaktønsker for 2006

 

De siste årene har tildelingen av dyr vært litt uforutsigbar sett med mine øyne. Nå kan vi regne med at vi får tildelt ett fritt dyr også kommende sesong. Samtidig holder valdet igjen et antall dyr som kan tildeles de enkelte jaktfelt som skyter kvoten sin og ønsker seg flere. (Spørsmålet om ikke vårt jaktfelt i utgangspunktet burde tildeles flere dyr av valdet har vært reist av flere jegere som har vurdert areal og terrengtyper. Her hører jeg gjerne din mening.)

 

Da vil jeg jo tro at muligheten for å få tildelt flere dyr er størst jo tidligere man skyter kvoten. Det vil jeg prøve å innrette meg etter på den måten at jeg foretrekker å leie ut jaktretten til fem jaktlag eller enkeltpersoner ganske tidlig. I tillegg kan det bli aktuelt å leie ut resten av jakten under ett om vi fortsatt har eller får tildelt nye dyr.

 

Det blir da sannsynligvis bare aktuelt å koble dette til bruk av stølshytte.

 

Stølshytte som leieobjekt.

Hvor langt kan du kjøre?

Hvor langt må du gå?

 

Opplegget mitt er basert på at du helst skal klare deg helt på egenhånd uten guiding, slaktehjelp og transporthjelp. Men skulle det passe kan jeg jo være åpen for å selge eller formidle den hjelp du måtte ønske deg.

 

De fem første periodene som tilbys deg blir:

 

Søndag 10. sept. til og med søndag 17. sept.

 

Torsdag 21. sept. til og med søndag 24. sept..

 

Torsdag  28.sept. til og med søndag  1. okt.

 

Torsdag  5. okt. til og med søndag  8. okt.

 

Torsdag  12. okt. til og med søndag 15. okt.

 

Såfremt laget som jakter foregående periode får sitt dyr har vi da halvparten av den etterfølgende uken til å skaffe tillatelse til å skyte flere og varsle neste lag eller enkeltperson om situasjonen. Tilsvarende lar jeg trolig en siste periode som går jakttiden ut starte torsdag 19. okt. (Slutt onsdag 15. nov.)

 

Her må du altså leve med usikkerhet om du ikke gjør avtale om den første perioden. Men fotojakt og eventuelt småviltjakt er du jo sikret i de andre periodene om du ikke melder pass dersom vi ikke oppnår å få tildelt nye dyr. (Da leier du eventuelt stølshytten for kr. 600,- en langhelg.)

 

For den første perioden er prisen kr. 8.000,- (inkl stølshytten med rimelig sengeplass til fire og forutsatt at du skyter dyret ditt)

For de neste langhelgene er tilsvarende pris kr. 6000,-.

For den siste perioden er prisen tilsvarende kr.10.000,- (Men den holder vi vel  gjerne igjen i det lengste med tanke på egne og familiens behov.)

 

Jeg var selvsagt i tvil da jeg valgte langhelger på fire dager som en slags standard.

Derfor åpner jeg for å slå sammen perioder og mellomliggende dager etter fritt valg. Se oversikt her.

 

I tilknytning til bestilling (pr.14. dg.) betaler du inn kr. 500,-. Disse får du i retur om vi ikke greier å skaffe eventuell ny kvote til din periode. Ellers fungerer de som et avbestillingsgebyr og/eller avbestillingsforsikring som ikke tilbakebetales om det er du som melder pass. Når dette beløpet er mottatt får du oversendt det kartet du trenger når du skal orientere deg i området. Og  i tillegg noen andre praktiske opplysninger som kan være litt avhengig av hvor utgangspunktet for jaktturen din er.

 

Hele avtalt sum betales  før perioden begynner. Om du ikke lykkes med å felle ditt dyr i perioden din betaler jeg tilbake kr.3000,-. (Tilsvarende er altså retten til å felle dyret nå gått tilbake til oss grunneiere.)

Avgiften på kr. 400 til det offentlige og for jaktvaldets ordning med ettersøkshund betales av meg.

 

Det greieste for meg kan være at du gjør deg kjent i jaktterrenget og med stølshytten før jakten din starter. Da kan jeg bare levere deg nøkkelen for eksempel i Bergen, om det passer deg..

 

Men ”alt som kan misforstås blir misforstått” heter det jo. Hvis du ikke har orientert deg i forkant er det mye som taler for at jeg bør guide deg inn på hytten. Det gjør jeg for kr. 500,-, eventuelt fra Bergen.

Skadeskyting

Påskutt dyr regnes som felt dyr. Dvs. det går fra kvoten din. Det blir altså ikke retur av kr. 3.000,- selv om dyret ikke blir funnet. Dette gir oss grunneiere en viss garanti for seriøs jakt. Hundefører fra ettersøksringen tar da alle avgjørelser om ettersøket. Alle i jaktlaget plikter å være disponible ved ettersøk.

Småviltjakt

uten hund, på rype og hare lar seg kombinere med hjortejakten. Her koster et sesongkort kr. 400,-  mens et dagskort koster kr. 100,-.  Disse kortene dekker et terreng på til sammen 168 kvadratkilometer.

Usikkerhet

Hjortejakt er usikkert, også for oss som er vant til å felle kvoten når vi går inn for det. Men da bruker vi jo vanligvis mer enn en langhelg på jobben. Været hos oss er hurtig vekslende. En helg kan ”forsvinne” i vær som kan være fint nok men samtidig gi reduserte sjanser for å få dyr. Så denne korttidsleien synes jeg egner seg best for deg som kanskje legger like stor vekt på en forhåpentlig spennende naturopplevelse som  sikkert jaktutbytte.

 

Kontraktformular

 

Vennlig hilsen

 

Tor Johnsen

Nordlia 8

5223 Nesttun

Tlf. 55 10 00 23

E-post: torjohnsen@hotmail.com

 

Til Snowboat hovedside