Sist endret 5.1.06

Leie av hjortejakt – Bjørgo

 

”Utleiepolitikken” ligger ikke fast. Vi er to naboer som disponerer feltet og deler litt på å ha siste ordet om opplegget for årets jakt. Det betyr at det vi foretrekker kan endre seg mye fra år til år. Noen år kan vi ha tidlig oversikt over hva vi foretrekker. Andre år avgjør vi i siste liten. Spørsmålene kan bli mange:

 

Skal vi snikjakte litt hver for seg eller sammen, har vi ”læregutter” som vil betale for å være med oss på jakt eller har vi interessenter som vil betale for å rå grunnen alene?

 

Det blir en avveining mellom egen lyst til å jakte og hva folk verdsetter jaktretten til det aktuelle året.

 

For oss kan det altså noen ganger være mest avslappet å stå fritt i det lengste frem mot jakten. Det gjør at du når som helst er velkommen med dine ønsker for årets eller neste års jakt. Det gjelder også om jeg har lagt ut konkrete ønsker for det aktuelle året. (De behøver jeg jo ikke få innfridd.)

 

Jeg har ikke bestemte oppfatninger av hva utleie av jakt bør innbringe, så du kan bare gi din uforbindtlige antydning om hva dine forskjellige ønsker er verdt for deg.

 

Overnatting pleier jeg å legge på kr. 100,- pr. person pr. natt i gårdshus.

Det halve i stølshytte med fire køyer.

 

Når interessenters tilbud og våre egne ønsker for året stemmer overens, gjøres det vanligvis avtale uten regulære budrunder. Dvs. du får neppe spørsmål om du vil by over den og den.

 

Vi har ikke rigget til spesiell plass til innskyting av våpen. Men det er neppe vanskelig å finne forsvarlige plasser for eksempel nær stølshytten.

 

Våre tilretteleggingstiltak er begrenset til uthenging av saltslikkesteiner. Poster som vi selv gjerne er innom er ikke merket. Du får hugge ut sikt der du ser behov for det.

 

Vi har ikke beitedyr i området og ser nå sjelden andres dyr (eventuelt sauer) innenfor grensene våre.

 

Småviltjegere innkvarterer vi ikke mens du leier hjortejakt. Småviltjegere innkvartert andre steder har anledning til å jakte også hos oss. Det har vi knapt hatt føling med.

 

Hvor ligger stølshytten og hvilke karter trenger du for å orientere deg greit på egenhånd?

På Statens Kartverk Hordaland (Bergen) og i Voss kommune får du kopi av kartblad i målestokk 1:5.000

 

Det aktuelle bladet heter BJØRGO AN 062/2 VOSS HERAD HORDALAND

Det meste av gården og tilkomstveiene er med på dette kartbladet. Bjørgostølen (ruiner/grunnmurer) er vist i øverste høyre hjørne av kartet. Stølshytten ligger 450 m ( 9 cm) syd/sydvest for stølen. Nærmere bestemt 530 m (10,6 cm) ned fra overkanten av kartet og 595 m (11,9 cm) til venstre for kartets høyre kant. Hytten ligger like ved stien inn til stølstuftene.

 

For å få fullstendig oversikt over gårdsgrensene (jaktområdet) må du ha med de neste kartbladene over og til høyre.

 

De ordningene jeg trolig vil foretrekke for sesongen 2006 kan du klikke deg til her.

 

Bilder av stølshytte.

 

Innebilder stølshytte.

 

Om stølshytten som leieobjekt

 

Det er ok om du lager linker til mine sider.

(Gi gjerne et ord om du er åpen for linker til deg.)

 

Vennlig hilsen

 

Tor Johnsen

Nordlia 8

5223 Nesttun

Tlf. 55 10 00 23

E-post: torjohnsen@hotmail.com

 

Til snowboat hovedside