Bygningsingeniør og EDB-økonom

Tor Johnsen

Nordlia 8

5223 Nesttun

Tlf. 55 10 00 23

E-post: torjohnsen@hotmail.com

www.snowboat.no

 

 

Likemanns-arbeid

Erfarings-områder:

      

Lyd/vibrasjon

Tungmetallforgiftning

Gullkroner med amalgamkontakt

Strålingsømfintlighet

Antennevirkninger

                                                                                

                                                                                                 Nesttun, 26. februar, 2001

 

 

 

Åpent skriv til:

Helsedep. og Helsekomiteen i Stortinget

De medisinske fakultetene i Norge

Diverse medisinske miljøer og enkeltpersoner

 

 

Molekylærbiologisk samspill mellom  EM-felt og kroppens tungmetalldeponier

 

Den vedlagte fabelen er primært knyttet til en konferanse i Bergen i april 2001. Jeg håper at den blir delt ut der og at også andre kan ha glede av den.

 

La samspillet mellom uheldige felt og enkelte tungmetaller komme inn i din medisinske virkelighet. Da faller brikkene på plass.

 

Fabelens ”Joker” disputerte nylig. Dekanus, som var svært interessert i området, styrte selv disputasen. Under middagen balanserte han alle de rosende ordene til doktoranden ut: Han lot oss få innblikk i hvordan norsk medisinsk forskning ble betraktet med internasjonale øyne.

 

Fabelen avsluttes med noe som kan oppfattes som en molekylærbiologisk veiviser knyttet til Jokers fremtid. Dette er ikke luftet med min venn, som altså er helt uten ansvar her. Tilsvarende har jeg heller ikke noe formelt veilederansvar.

 

Legene er i lommene på legemiddelindustrien (sa en overlege nylig). Samfunnstøttet norsk

forskning droppes eller stoppes etter press fra interessegrupper eller profesjoner. (Prosjekteksempler: fluorbruk og amalgamfyllinger på mus.)  Litt for mange av oss er i andres lommer. Resultatet kan ses som for mye ”gå-utenom-forskning” (sa ”Bøygen”?) Det skaper ikke tillit hos meg.

 

Jeg er i stor grad enig med den ufaglærte Thomas Edison som bl.a. forutså at fremtidens doktor ikke ville gi medisin, men vekke pasientens interesse for medvirkende sykdomsårsaker og for å ta vare på hele mennesket. Jeg ser med glede at slike doktorer og behandlere er på kraftig fremmarsj;- med et paradigmeskifte i kofferten. Den medfølgende spenningen mellom gammelt og nytt prøver jeg å ta med det gode, men lykkes ikke alltid.

 

Dette stoffet og mer er lagt ut under Helse på  www.snowboat.no

 

Vennlig hilsen

Tor  Johnsen

 

Til Snowboat hovedside