Ett barn

 

Man er fornøyd med pulk og enkeltdrag.

 

Noen viser til uheldige erfaringer med andre pulker og kan fremheve Snowboat for eksempel slik: ”Den kan ikke velte.”  ”Den har baug på alle kanter.”

 

De fleste finner det ok å improvisere vindbeskyttelse og ryggstø, mens en jobber med å få til ryggstø og vindskjerm på sin pulk