Ved – bjørk – 20 cm – Bjørgo fjellgard

Bjørgo fjellgard          

       Fotoalbum

       Pulker

       Husflid

       Helse

Til snowboat hovedside

 

På garden min hugger jeg vanligvis mer ved enn jeg bruker selv.

Fulle 60 liter sekker ligger vanligvis godt synlig i en reol utenfor Nordlia 8. nær Nesttun, vel en mil fra Bergen sentrum.

De koster kr. 60,-. Plastposer med 5 kg opptenningsved, vanligvis osp, koster kr. 25,-.

 

Mellom kl. 9 og 21 er du velkommen til å ringe på dørklokken for å kjøpe med deg ved.

(Men du finner jo ikke alltid folk hjemme, så ring gjerne først om du ikke vil gå forgjeves.)

 

På vårparten hender det at jeg trenger mer reolplass til vinterens vedhogst. Da kan jeg noen år tilby utkjøring av et og annet pickuplass (ca. 20 sekker). Men før den tid foretrekker jeg at folk kommer innom og henter med seg. Dette har noe å gjøre med at det vil føles litt flaut å gå tom for ved mens den ennå etterspørres av naboer og andre.

 

Fjellbjørk

Skogen vokser seinere på høyere voksested og på magrere jord. Da blir egenvekten noe høyere.

1 kg balsa og 1 kg bjørk gir deg like mye varme.

Siden vi vanligvis kjøper ved etter volum kan den tyngre fjellbjørken være å foretrekke.

 

Vennlig hilsen

Tor Johnsen

Nordlia 8

5223 Nesttun

Tlf. 55 10 00 23

Org.nr  974 927 462

E-post: torjohnsen@hotmail.com

 

Til snowboat hovedside