Stråling – helse – beskyttelse – tungmetallforgiftning

Sist endret 13.03.01.

 

I et nettverk treffer jeg ofte folk som sier at for fem til tjue år siden gjorde de slik og slik. ”Jeg blir fortsatt bedre for hvert år som går” er en uttalelse som går igjen hos mange av dem. De kan også fortelle at tidligere gikk det sakte motsatt vei, og at de da betraktet det som naturlige aldersforandringer.

 

Jeg leder deg nå inn i et tabuområde med medisinsk fundamentalisme, kjettere, fordommer og sprekkeferdige følelesesballonger. Kjetterne tar både dagligdags stråling og tungmetallforgiftning med i sine medisinske betraktninger;- og de gjør noe med det.

 

Du har sikkert lest og hørt fra ortodoks medisinsk hold at ”vi” kjenner ikke årsaken til …..syndrom,  ……sklerose, ….lammelse, ……tilstivning, ……..gikt, …….revmatisme, …..myalgi, …. sitt, …..falitt, ….ergi, ….matitt, …..flimmer, ……rytmeforstyrelser, Park……, Becht…….astma, ME osv.

 

Her kan lille David slynge små spørsmål opp til de store som ”vier” seg. Prøv for eksempel med noe slikt: ”Kan en miks av dagligdags stråling og tungmetallforgiftning ha betydning for tilstand …….?” Noter deg  om reaksjonen virker normal og avslappet eller uteblir. Er den avslappet kan du evt. fortsette forsiktig: ”Jeg skulle gjerne visst hvor tungmetallforgiftet og strålingsømfintlig jeg er. Kan du måle det for meg?”

 

Mange av oss som kan dette området litt for godt har bl.a. en slags tragikomisk fornøyelse av å betrakte folk som går. Det virker som om spenstig og ledig gange nærmest tar utgangspunkt i de to ”friksjonsleddene” mellom hoften og beinet som ryggraden er forankret til. Den atermiske (ikke oppvarmende) effekten fra de vanligste strålekildene gir som regel først og fremst utslag her. (Lett å forveksle med isjias og  forstadiene.)

 

Dette kan resultere i en mer eller mindre smertefull helbredelsesprosess som gjerne inkluderer tilstivning. Den vil kunne gå greit om man fjerner en eller flere medvirkende årsaker eller fjerner seg fra dem. På dette stadiet, og kanskje heller ikke senere, bør du ikke prøve å kurere vekk helbredelsen. Får du ikke grep på situasjonen her, faller du lett inn i kroniske tilstander som er verre å hanskes med.

 

En del skjermstråling har lavere ”angrepspunkt” enn den vanligste elektrosmogen. Derfor kan vi nærmest se på tilstanden nederst i ryggen og graden av  ”rekestilling” hvilken form for ”overeksponering” som er eller har vært dominerende hos den som går mindre spenstig.

 

Tragikomisk er det også at  de fleste velger en avvisende frem for en nysgjerrig og undersøkende holdning, her hvor de store helsegevinstene kan hentes. En befolkning med innsikt og handlekraft på disse områdene (+ infralyd og kosthold) kan holde seg svært frisk, også på eldre dager. Påstanden får også omfatte psykiske sider ved kombinasjonen uheldig elektroklima og tungmetallforgiftning, for eksempel det jeg gjerne kaller nordeuropeisk elektrodepresjon.

 

 

Pasienten må nå unnvære sine elektrolammelser. Bærbar fysikalsk beskyttelse  gjorde i tillegg slutt på tilværelsen som elflyktning. Pasientens brede erfaring med helbredelsesprosesser samsvarer helt med nyere medisinske paradigmer som innbefatter moderne fysikk.

 (Det sorte på bildet kunne man ikke se da tannen satt i munnen, og det skilte seg ikke fra gullet på røntgen,)

 

Kunnskapen ligger der, mest lengre syd og øst i Europa, men også i det norske hus.

(En tannlege i Bergen ,som bruker litt avansert utstyr for å vurdere om pasientens ”forsvarsverker” tåler tannmetallene og rotfyllingene, fortalte at han skulle på kurs i elektrosmog i Oslo.)

 

Du som har problemene kan hjelpes. Men bare hvis du ønsker å bli hjulpet. Da har de fleste svært mye å sette seg inn i, om de vil unngå feilhåndtering av viktige detaljer. Dessverre kan feilaktige inngrep her føre til årelang forverring før det i beste fall snur seg til det bedre.

 

I Norge er det pressefrihet;-  for deg som har en presse.

Unntaksvis får jeg plassert innlegg og kronikker i aviser og tidskrifter i Norge og Sverige.

Men da må jeg hele tiden gå litt utenom kjernepunktene i dette ”fysikkspillet” som skremmer mange helsearbeidere, som nesten bare har lært seg ”kjemispill”. Ordet beskyttelse ser merkelig nok ut til å være blant de farligste her. Deretter følger kanskje antennediagrammer knyttet til dagligdagse gjenstander, kapasitiv kobling,  elsanering,  deionisering, infralyd osv. (De tre siste ordene likte ikke stavekontrollen til tekstbehandleren heller.)

 

Er det riktig at ord er farligere enn våpen?

 

Et par av innleggene mine i Bergens Tidende kan du kikke på nedenfor.

 

Deretter får du linker som viser til kontakt med forskjellige medisinske instanser og helsemyndigheter

 

 

 

Det som er gjennomgått nokså usystematisk og lite grundig ovenfor dekker dessverre mange fagområder eller profesjoner. Man må få hummer & kanari til å samarbeide, og det er ikke alltid lett. (Mens profesjonene krangler dør pasientene.)

 

I mine fremstøt til forskjellige helseinstanser hender det at jeg finner fabelformen fordelaktig. Du finner et eksempel her. Det er knyttet til en medisinsk konferanse i Bergen april 2001. Kropp & sjel heter den, med undertittelen ”Fra tretthet til trivsel”. Den går mye på såkalte tretthetssyndromer. Man søker å forklare disse uten på noen som helst måte å måtte trekke inn stråling og tungmetaller. Du har gjettet rett: Mye går i sekkene pykosomatisk og hypokonderi. Men er det rett?

 

Fabelen ”Fra tretthet til trivsel” kan du kikke på.

 

Lurer du  på hvem som i første omgang fikk tilsendt denne fabelen, kan du kikke på følgebrevet der jeg pyntet opp med titler og den verste tannen min i brevhodet. Et ad hoc brevhode?

 

Lider du av diagnose?

Her luftes noen uheldige sider ved for finmasket diagnostisering. Du finner også et forsøk på en forklaringsmodell knyttet bare til multippel sklerose – MS.

 

 

Det er ok om du lager linker til mine sider.

(Gi gjerne et ord om du er åpen for linker til deg.)

 

Vennlig hilsen

Tor Johnsen

Nordlia 8

5223 Nesttun

Tlf. 55 10 00 23

E-post: torjohnsen@hotmail.com

 

P.S.

Se ovenstående som mitt første forsøk på å hjelpe deg som måtte ha mistanke om at tungmetallforgiftning kombinert med dagligdags stråling spiller deg et puss helsemessig. (Det er nærmest unntaket at man selv greier å relatere kroppsreaksjoner til stråling.)

Still gjerne spørsmål. Jeg vil forsøke å svare, og kanskje etter hvert lage en spørsmål og svar liste her.

 

Til snowboat hovedside