Bjørgo – fotoalbum – Stølshytte

 

Denne hytten ligger en halv kilometer nærmere gårdshusene enn de gamle stølstuftene.

 

 

Stølshytten kan bli nokså nedsnødd enkelte vintre. Da er det godt at døren å baksiden er todelt.

Til snowboat hovedside