Vanja Karlsson  -  målinger og sykehistorie

 

Spørsmål:

Hur prepareras onkologiska prover efter att de tagits ur kroppen?
Vi har ju lärt att vacciner märkligt nog tillsätts ( tillsattes ? )
kvicksilverföreningar som konserveringsmedel.
Kan det vara så att något liknande görs med vävnadsprover?

 

Svar:

Detta är naturligtvis redan kontrollerat.
Rutinerna var och är,enligt Patologen;

Kirurgen lägger vävnaden i en burk eller ett rör(beroende på storlek)
direkt vid operation.
Denna burk är fylld med formalin (formaldehyd).
Materialet sänds direkt till Patologen,
där man använder ren sprit samt dränker in i paraffin.

Därefter arkiveras materialet.

Vänl.Vanja Karlsson.

 

 

Til Snowboat hovedside