Skriv til myndigheter og fagmiljø

 

Hanne Koplev og Poul Møller har en del av sitt stoff liggende her på snowboat.no, deriblant noen av sine skriv til myndigheter og fagmiljøer. Disse finner du ved å kikke på sidene der jeg introduserer dem.

 

Hanne Koplev

Poul Møller

 

I november 2006 ble det foreslått at også noen av mine egne henvendelser til myndigheter og fagmiljø burde presenteres her.

 

Mvh

Tor Johnsen

 

                                                                                                                        Emne:

 

28.11.2006   Til Helsedirektoratet, Bivirkningsgruppen m.fl.        Bivirkningsgruppens rapport

 

01.12.2006   Til Helsedepartementet.                                         Kvikksølv og elektromagnetisme -  Deres ref. 200602477-/NF    

 

07.12.2006   Til Helsedepartementet                                          Kvikksølv og elektromagnetisme -  Deres ref. 200602477-/NF                                                                                             

 

 

 

Til Snowboat hovedside