Provokasjonstester og forsiktighet

 

En leser skriver slik:

 

”Jeg ser du er opptatt av amalgam problematikken. Her er tre linker som

egentlig er de eneste man trenger om man skal diagnosere, eller rense

kvikksølv. Dimaval tester som du omtaler kan være katastrofale, og bør

under ingen omstendighet brukes til å diagnosere kvikksølvforgiftede.”

 

Hanne Koplev svarer slik: