Debatseminar i Landorganisation NaturSundhedsrådet, 09.09.2002. på Christiansborg.

 

 


AMALGAMETS  HÆRGEN  I  MENNESKETS  KROP,  NØDVENDIG     HOLDNINGSÆNDRING  OG  LØSNING  AF  PROBLEMET.


Målet for min indsats: Overbevise beslutningstagere på regerings-, parlament- og andet højt niveau om, AT DE SKAL FORBYDE AMALGAM P.G.A. NATURLOVENE og få ryddet op, så 1) kroniske sygdomme reduceres, 2) folk forbliver raske i høj alder og 3) få standset vanviddet med mental retardering i næste generation.


Sundhedsstyrelsen har svaret udvalget: ”Uorganisk kviksølv er neurotoksisk og det organiske er svært neurotoksisk med udbredte skader på CNS og de perifere nerver”. ”Disse tilfælde af svær kronisk forgiftning kan ikke sammenlignes med de minimale mængder kviksølv, der udskilles fra fyldninger og optages i organismen”. Spm. 24 og 31, okt.2001.
    Kollegaen i Oslo fraråder nu amalgam. Der siver mere ud end antaget. Visse plaster bedre end amalgam. Kviksølv i afdødes hjerner korrelerer med antal fyldninger.
    Styrelsen: Sammenhæng påvist mellem mængden af amalgam og kviksølv i fosteret og det nyfødte barn, men aldrig påvist farligt, NB med dens metoder. Spm.88, april 2002.
    Det er let for en kemiker at bevise, at.dens konklusioner strider mod naturlovene, og kliniske undersøgelser er derfor uegnede til vurdering af kviksølv.

Kemien styrer vore cellers befindende og vort helbred. 3 ødelæggende reaktioner.
Frigørelsen af kviksølv begynder med det samme gennem alle synlige og usynlige flader og ca. 90% akkumuleres.
1) Kronisk syge reagerer positivt på antioxidanter, som de mangler til at eliminere en overflod af yderst aggressive s.k. frie radikaler (= ”unødig forbrænding”). Logisk at søge blandt mulige årsager --> kviksølv er helt dominerende, 24 timer dag ud og dag ind, hele livet.
2) Det bindes til svovlholdige aminosyrer, især cystein, der sidder netop i de aktive steder i livets byggesten, enzymer, DNA og visse hormoner. Det er simpelthen en tragedie.
3) Der dannes organisk kviksølv, som passerer alle beskyttende barrierer, trænger ind i hjernen, i øjet, gennem placenta og mælkekirtler. Det er celledræbende og 100 x giftigere.

To aldersgrupper særligt hårdt ramt:
1)
Generationen med fyldninger fra 1940-70, som nu bliver de ældre, med 12-16 plomber = 10 gram kviksølv i gns. i tænderne. Fordamper med åben adgang til hjernen langs lugtnerven. Giftigheden måles i milliontedele g. Alle former accelererer aldringen.
2) Børnene siden 70´erne med ”high copper amalgam” i færre plomber - men de nedbrydes 50 gange hurtigere. Nu fertile overfører de store mængder organisk kviksølv til næste generation.


Opkoncentreres i navlestrengsblod og i modermælk, akkumuleres i barnets hjerne, og da det er celledræbende, bliver den ukomplet. Kan medføre mental retardering
Begge grupper vokser pt. samtidigt. Samfundet har hverken viden eller ressourcer nok.

 

RESULTAT: Symptomer, som lægerne ikke kan diagnostisere.

 

Depressioner     

angst

skyhed

irritabilitet

øget nervøsitet

hukommelsestab

koncentrationsbesvær

synsforstyrrelser

hovedpine

overvældende træthed

muskel- og ledsmerter

rystelser

svimmelhed

kolde extremiteter

prikken i læber og fingre

selvmordstanker

følelsesløshed

ødelagt immunforsvar -->

hyppige forkølelser -->

bihulebetændelser

øresusen

kramper

smerter i hjerteregionen

svære menstruationssmerter

søvnløshed

appetitløshed -->

vægttab

forhøjet blodtryk og cholesterol

                        

    Patienterne - 20-25% af konsultationerne - sendes forgæves til kostbare undersøgelser. ”De er på diagnosejagt, har ondt i livet”. De er ikke hypokondere, men ofre for langvarig kviksølv-forgiftning.


    Kroniske Sygdomme. Bio- og ernæringskemikere har løst gåden vedr. de kroniske og und-gåelige sygdomme, hvor antioxidanter, vitaminer m.m. forbedrer patientens helbred. Negligeres af systemet. Dertil effekten af cysteinblokering og organisk kviksølv. Disse sygdomme er:

 

Alzheimers og

Parkinsons sygdom

senil demens

skizofreni

multipel sklerose

ALS

fibromyalgi

epilepsi

migræne

kronisk træthed

tinnitus

cancer

aterosklerose

osteoporose

cataract

reduceret sperm

nogle reumatiske sygdomme

allergier såsom astma og psoriasis

 

 

.
    Mental retardering viser sig som reduceret IQ og indlæringsevne, hyperaktivitet, store tilpasningsproblemer, autisme, øget behov for specialundervisning og social assistance, vold, og kriminalitet, netop vor tids problemer! Tegn på, at kosttilskud hjælper noget.

Forslag.

1) Fadæsen erkendes og amalgam forbydes.
2) Tandlæger efteruddannes til korrekt udskiftning med plast. Ukorrekt udskiftning har ført til invaliditet. Kostråd og kosttilskud indgår før og efter. Søg hjælp i udlandet.
3) Ødelæggelser i næste generation skal stoppes ved at prioritere fertile kvinder først. Mindst 6 måneder før næste graviditet, NB!
4) Universiteterne pålægges nødvendig undervisning. Tandlæger og læger uddannes.
5) Forskning: Tusindvis af udenlandske, positive biokemiske arbejder negligeres. De er gratis og skal bruges. Analyse af udtagne organer - store indhold i aorta. Genetiske ideer skal afklare, hvorfor ca. 80% af befolkningen ikke føler mere besvær end, at den tror, det hører sig til. 2 ideer haves.
6) Amalgam og kosttilskud er 2 sider af samme sag. Vi behøver al mulig innovation og flexibilitet, og EU´s bureaukratiske, restriktive direktiv er en katastrofe. Den viden-skabelige komité mangler overblik over existerende viden. Det bør ikke ratificeres.
7) Kom i gang - NU. Opgaven er enorm. Det vil tage lang tid at nå et acceptabelt niveau med forventet modvilje og benspænd. Man vil da se tilbage på vor tids tåbelighed.

 

Poul Møller 

 

 

Til Snowboat hovedside