Pasienthistorier – noen opptakskriterier m.m.

 

Vi pasienter må forsøke å lære fagmiljøer og helsemyndigheter hvordan de kan hjelpe til med å løse våre problemer. Min egen innsats her går mest gjennom varemerket EMF/Hg-syndrome (Søk på utrykket eller se evt. http://www.torjohnsen.blogspot.com/). Det er en langsommelig prosess som jeg har drevet på med fra midt i siste tiår i forrige århundre. Det har lært meg mye, kanskje særlig om ytringsfrihet i pressen og medisinske tabuforestillinger, men også om gradvise holdningsendringer for eksempel i Helsedepartementet og Strålevernet.

 

Så, kjære medpasient;- det nytter, særlig når vi er flere som øser av våre erfaringer når det gjelder løsning av vanskelige helseproblemer.

 

Men det er tungt å jobbe i andres kunnskapstomrom, særlig når det kan være fylt opp med et mangfold av medisinske trossystemer som på ingen måte holder Cockranestandard. Er det fire til seks prosent av dagens medisin som holder den vitenskapelige standarden vi kunne ønske oss?

 

Ideelt sett skulle jeg ønsket at det for hver historie som presenteres her kunne legges ved tilsvarende kvalitetssikrede rapporter om hvordan tilfellet var håndtert og vurdert av det offentlige helsevesenet. Men det jeg ser av slike rapporter har hittil ikke på noen måte holdt mål. Pasientens subjektive oppfatning av hvor dårlig han eller hun er kan samsvare med observatørens. Men så stopper det oftest opp med disse undersøkelsene av transportvæsker som blod og urin. De viser gjerne såkalt normale verdier. Til tross for at dette ikke hindrer at pasienten kan ha multiple kroniske forgiftninger konkluderes det gjerne med utelukking av dette. Tar man så med at EMF-påvirkning vanligvis faller helt utenfor vurderingen og at kunnskapstomrom oftest fylles med ikke fundamentert psykiatrisk tankegods får slike rapporter oftest direkte negativ verdi for meg.

 

Så jeg kommer til at historiene her på Snowboat bare skal presenteres av den beste eksperten på området, nemlig pasienten selv.

 

Når jeg for eksempel søker etter hvordan jeg nå kan få mer kvikksølv ut av hjernen så spaserer jeg ikke fra lege til lege, men fra pasient til pasient, først og fremst på internett. Peker en metode seg ut som interessant går det som regel greit å finne frem til brukergrupper som diskuterer fordeler og ulemper. Er de mange nok som har sammenfallende positive erfaringer gjør jeg gjerne mine egne forsøk, men er åpen for at akkurat jeg kan reagere negativt selv om ”alle” måtte hevde at det ikke er mulig. (”Hvis alle andre går bort og henger seg så behøver ikke du å gjøre det.” sa min bestefar da sønnen gnålte om sitt behov for å gjøre noe ”alle de andre” fikk lov til.)

 

Jeg tenker meg at hver historie her bør kunne fungere som en innfallsvinkel for andre pasienter. Finner du noe interessant synes jeg du bør gå videre og finne ut om andre har gjort de samme erfaringene, før du ukritisk kopierer en eller annen metode som har virket bra for en person. Vi er svært individuelle og det ser ut til å være snevre grenser for hva som gagner oss og hva som skader oss, både når det gjelder kost/tilskudd og stråling i hverdagen.

 

Det er ikke tanken at det skal havne flest mulig pasienthistorier her, men om du tror at din historie kan være et greit supplement til de som allerede ligger her håper jeg du vil ta kontakt.

 

Selv har jeg holdt litt igjen med egne erfaringer knyttet til vibrasjon, resonans og infralyd. For eksempel knyttet til vifter, enkelte lysrørarmaturer, frysebokser, badekar og metallfjærer i senger/sofa/stoler. Så har du kommet inn på slike emner i din historie er jeg spesielt interessert.

 

Blant noen pasienter jeg av og til treffer går det en historie om han som bæres inn på sykehuset, nokså overbevist om at det blir for å dø der. Men han har et siste ønske. Få ut den rotfylte tannen som har irritert han i årevis. Sykehustannlegen fikser det, og mannen går hjem. Jeg regner jo med at historien har hatt sine lange vandringer og er blitt godt pyntet på før den nådde meg. Men erfaringer i denne retningen er jo ikke uvanlige og bør gjerne komme med her.

 

Mvh

Tor Johnsen

 

Til Snowboat hovedside