Nordbiomed

 

Nordbiomed et medisinsk nettforum der jeg har vært litt aktiv. Det var administrator som inviterte, trolig etter å ha vært innom sidene mine.

 

Det er prinsipielt åpent for hvem som helst. Men man bør vanligvis ikke benytte det som en legespalte.

Det som tiltaler meg mest er godt samspill mellom fagfolk og erfarne pasienter, særlig på disse såkalte nyere diagnosene der hovedstrømmen i medisinen har vansker med å analysere årsak, virkning og aktuelle tiltak.

 

Adressen er: http://no.egroups.com/group/nordbiomed

(Du gjør klokt i å la ditt første innlegg der være en introduksjon som sier noe om din bakgrunn for å ytre deg. Gi meg gjerne et ord om innmeldingen din ikke skulle gå greit.)

 

Både kvikksølv fra tannfyllinger, vaksiner og andre kilder er stadig i fokus. Det samme gjelder stråling. Min hovedinteresse har ligget i å se disse to faktorene i sammenheng og prøve å unngå at det jeg gjerne kaller helbredelsesprosessen blir betraktet som et helseproblem som faller inn under begrepet sykdom. Vi blir jo stadig flere som begynner å skille kortene her. Jeg er ikke det minste i tvil om at det er hensiktsmessig i de fleste sammenhenger. Men her vil det vel gå noe tid før forskjellige aktører kan bruke samme  begrepsapparat. Noen prøver å utvide begrepet sykdom, mens andre kan skille ut det de ser som ”virkelig sykdom” eller snakke om ”Sykdommen som prøver å gjøre deg frisk”. Ordet sykdom synes å være et nokså grunnleggende begrep for mange. Jeg har litt sans for at vi kanskje bør la ordet gå ut av bruk etter hvert som nye kan ta over.

 

De ”viktigste” aktørene på nordbiomed, har de noe til felles eller spriker de i alle retninger?

 

I det jeg gjerne kaller skylappmedisin er man  tilbøyelig til se litt for mye bort fra mulige medvirkende faktorer og medisinske feilgrep. Det kan gjelde sammenhengen mellom tungmetallforgiftning og stråling, og medisinske behandlinger og vaksinasjonsprogrammer som kan vise seg å være problemskapere. Historien har vist oss mye slikt. På nordbiomed fokuserer man også skarpt på medisinske og odontologiske feilgrep som vi sliter med i dag.

 

Et annet fellestrekk kan være at man ser muligheter for at mye av dagens medisinske hovedstrøm kan lide av en slags fundamentsvikt som det gjelder om å finne ut av. Det hyggeligste er at også aktører med grunnsolid tradisjonell medisinsk bakgrunn er med på denne leken. (Toksikologi, psykiatri, odontologi m.m.)  De fleste grupperinger innen det som ikke er såkalt skolemedisin ser ut til å være med. Litt sprik kan der jo være til tider. Men respekten for hver andres profesjoner og bakgrunn ser ut til å være økende.

 

Jeg aner at man er på vei mot et felles grunnlag som kan endre retning på dagens medisinske hovedstrøm. Eller har det allerede skjedd, for så vidt som åtti prosent av helsekronene i California nå (2003) går utenom skolemedisinen?

 

På nordbiomed har jeg helst holdt meg til å vise frem muligheter for at medisinske sammenhenger like godt kan vise seg å være slik som slik. Men ofte er det mest praktisk å skissere i form av påstander som man overlater til andre å motbevise om de ønsker det.

 

Siden tilbakemeldingene ikke har vært annet en positive på mine rent medisinske synspunkter synes jeg det kan ha noe for seg å presentere noen av innleggene der i noe som kan ligne en sammenheng og med en innholdsfortegnelse der du kan klikke deg frem til overskrifter du tror kan ha interesse for deg. Nå har jo en del av dette stoffet sammenheng med ting andre har tatt opp, så noe går jo tapt når jeg ikke presenterer stort av sammenhengen her.

 

Vær så god, klikk og kikk.

 

Det er ok om du lager linker til mine sider.

(Gi gjerne et ord om du er åpen for linker til deg.)

 

Vennlig hilsen

Tor Johnsen

torjohnsen@hotmail.com

 

Til Snowboat hovedside