Nordbiomed-innlegg

Omtale av det medisinske nettforum Nordbiomed.

 

Innleggene er listet kronologisk.

Når det gjelder svar på andres innlegg, vil du vanligvis finne det første innlegget nederst eller bakerst. Så det kan være lurt å starte med å rulle seg ned til slutten av dokumentet for å se om det kan dreie seg om en rekke av innlegg eller om det er et nytt emne som tas opp. Eventuelle svar på dette utvalget av innlegg fra min hånd er utelatt i denne sammenhengen.

 

Dokumentene er lagret her med samme nummer som innleggene har på Nordbiomed (men med en N foran tallet her.)

Siden navnet mitt går igjen i alle innleggene kan du eventuelt bruke Google til å søke i materialet ved å kombinere strengen ”Tor Johnsen” med ett eller flere stikkord (Eks. ”Tor Johnsen” MS kvikksølv)

 

 588  Introduksjon – Tor Johnsen

 589  Kartdirektivet og relasjonen sykdom/helbredelsesprosess (Aprilspøk annonsert i 588)

 789  SV: ny Svensk forsøg vedr. mobiletlfstråling og kræft

 822  Amalgamsanering - godtgjørelse fra staten

 890   Zen og kunsten å reparere en eloverfølsomhet

 958  Termisk og atermisk virkning

1179  Medisinsk kunnskapsetikk - omvendt bevisbyrde

1209  Low back pain og EM-felt

1240  Tannsykdommer - årsaker - stress - amalgam  

1242  SV: Bevis för cancer av amalgam.

1293  Syntetiske substrater

1343  SV: Kvicksilveranalys av arkiverad vävnad.

1360  Pc-arbeid gjør vondt

1367  SV: Medisinsk kunnskapsetikk - omvendt bevisbyrde

1383  SV: Vaksiner med kvikksølv og aluminium

1393  Kontorstoler - magnetisme - helseproblem

1400  SV: US FDA Consumer Update: Dental Amalgams

1404  SV: Diabetes, sukker, surt drikkevann og felt fra strømnettet

1412  SV: Hälsonummer av kulturtidskrift

1434  Madrasser

1459  SV: Benskörhet i Sverige

1478  SV: En hel generasjon med Alzheimer samtidig?

1493  Filosofisk poliklinikk

1519  MRI-problemer for enkelte pasientgrupper

1529  Dobling av dødfødsler

1550  SV: Uppdrag granskning

1561  Mobiltelefoni og strålevern

1575  Sykdomsbegrep i forvitring 

1578  Gullkroner - lammelser - hjerteflimmer m.m.

1579  Gift- og EM-fri hjerne og hjerneuke

1691  Magnetfelt - fødselsskader - forskertro - minefelt

1704  EMF/Hg-syndrom?

1733  SV: Habilitet til odontologer: Kelatordiagnostikk og amalgamfyllinger

1754  Parkinson - EMF/Hg-syndrom?

1758  Muskel- og skjelettplager - EMF/Hg-syndrom i aluminiumsindustrien?

1760  SV: Kviksølv igen igen igen Re: [nordbiomed] Kejsarens nya kläder.

1789  SV: Røyk doblar MS-risiko

1919  SV: Syfilis och kvicksilver

1964  Elektriske behandlingsbenker

2012  Gjensyn med GHB og EMF/Hg-syndrome

2027  SV: Somatisering, en folksjukdom?

2036  SV: Review article on the toxicology of mercury

2074  Ryggproblemer og virkelighetsoppfatninger

2096  Smerte - problem eller løsning?

2108  Blærekreft og tampen brenner

2143  SV: Stråling

2173  EMF-jungelen vokser seg tettere

2200  Stive ledd mykner opp i syden

2235  SV: MS inte så farligt

2240  SV: Dr Rath

2291  SV: Tannlege Ola Førde: kronikk i Aftenposten

2318  Når stråling og kvikksølv gir ryggproblemer

2362  Strøm - Bekhterev - tenner

2432  Høyspentmaster og kreft

2796  Strålende bivirkninger

2803  Bokomtale: "Lys som helbreder"

2831  Ryggproblemer - fagmakt og propaganda

2864  Hvor treffer katodestrålingen deg?

2950 ALS, gull, sølv og strøm

3025  Parkinsons sykdom og tungmetaller m.m.

3554  Mobilhodepine – forskning – feiltolkning

3646  SV: "Kvikksølvjentene" på NRK-Brennpunkt 10. mai kl. 20.25

3659 Big Pharma styrer

 

 

Til Snowboat hovedside