Nikolaj Holtermann om EMF

 

Holtermann er blant oss som har erfaring på kroppen med uheldige sider ved elektromagnetiske felt og stråling.  Tidlig i 2004 informerte han på Nordbiomed om sin nye oversiktsartikkel om EMF/EMR og åpnet for at andre kunne få gjengi den på sine nettsteder.

 

Han har også skaffet seg en del erfaring med målinger med forskjellig instrumentering. Du som vil ta fatt på målinger anbefales å besøke hans eget nettsted.

 

Oversiktsartikkelen finner du her.

 

Til Snowboat hovedside