Når underlaget (nesten) er der fra før

 

I mitt tilfelle var arealet som skulle få belegningsstein gruset fra før, mest med knuseverksgrus i graderingen null til 4 mm.

På store deler av arealet kunne steinen legges direkte etter litt jevning med skurebrett (Se under verktøy). Men noen steder, som ved tilknytning til asfaltert vei og inngangspartier, måtte det graves vekk tilsvarende steintykkelsen og rettes av på nytt.

 

Der det skulle flaskes ut eller nulles ut mot uberørt grus kunne det noen steder ”høvles” med en stein delt i to på langs. (Nedkjørt grus kan være temmelig hard.)

 

Til snowboat hovedside