Dato:  Man Apr 1, 2002  9:14  
Emne: 
Kartdirektivet og relasjonen sykdom/helbredelsesprosess

          (Merk deg datoen)

Matfarge-direktivet og barnemat-direktivet fra EU er nå akseptert
også i Norge mens det gjenstår for landet å ta endelig standpunkt til
patentdirektivet. Det går ofte mange år fra slike reformer unnfanges
i EU-byråkratiet til de blir vedtatt også i EØS-landene.
Kartdirektivet er ennå i en tidlig fase. Prosjektgruppen ser for seg
full innføring tidligst i 2015. Men selv om vi ikke trenger å ta
standpunkt til det omfattende innholdet ennå kan det synes klokt å
kikke litt på noen av konsekvensene nå:

Hva er opp og hva er ned?
Vi er vant til å betrakte jorden og til dels universet med
utgangspunkt i at nord er opp. Sett med faglige briller er det nå og
3.783 år fremover i noen sammenhenger mer hensiktsmessig å endre
denne gamle konvensjonen til at syd blir opp. Når bl.a.
kartprojeksjoner og referanser skal samles i en standard (mot i dag
mellom femti og seksti) kan det synes klokt å samtidig innføre en ny
retningskonvensjon. Det er særlig astrofysikerne i gruppen som går
for at en slik langsiktig endring synes helt grunnleggende innenfor
mandatet. Men selv om man kan enes om at det logiske fundamentet for
dette ligger der, har andre medlemmer motforestillinger, mest pga.
selve omstillingsproblemene.

For å si det kort og enkelt:
Tvilerne ser for seg folk flest sine problemer med å gå over til å se
på kart og globus der syd er opp når teksten leses. Flertallet ser de
lange linjene og at problemet barre berører en av hundre generasjoner
i de kommende tusenår.

Selv om Frankrike er lokomotivet i prosessen er også motstanden mest
tydelig der. Det kan også gi seg utslag i mer eller mindre pene
vitser;- fra at land x, sett opp ned, ser ut som et stygt
krefttilfelle til at Frankrike opp ned ligner mer enn før på
ansiktsprofilen til den kjente general og senere president de Gaulle.

Vossingene, som pleier å være godt representert i vinter-OL, er
gjerne mer enn vanlig stolte av sin kommune. Det kan det også (kart)
vitses med: Har du hørt om vossingen som var i bokhandelen og ba om
en globus med bare Voss?

Skal vi betrakte de skisserte kartreformene bare med vitsemakerøyne
eller bør du som har beina på jorden si din mening til politikere og
til media? (Og gjerne til meg som har en rådgivende funksjon.)

Neste gang:
Når noen uheldige miljøpåvirkninger opphører skyter
helbredelsesprosessene fart. Mange har vansker med å skille sykdom
fra helbredelsesprosess under påvirkning og etter opphør av
påvirkning. EU ser bl.a. behovet for en nedtrapping av
symptombehandling til fordel for årsaksorienterte miljøtiltak.

Tor Johnsen
torjohnsen@h...
 

  Meddelelse 589 af 3662  | 

 

Dette er kopi av et innlegg i det medisinske nettforum Nordbiomed.

 

Om Nordbiomed

 

Til Snowboat hovedside