Dato:  Ons Maj 11, 2005  8:29  
Emne:  SV
: "Kvikksølvjentene" på NRK-Brennpunkt 10. mai kl. 20.25

Programmet presenterte først og fremst de to tannlegeassistentene
Gerd Irene Lyse, Tordis Klausen og deres nevrologiske problemer. Men
vi fikk også se fagfolk som så seg tilbake og sa seg enige at
arbeidsforholdene på tannlegekontorene, slik vi kunne oppleve dem før
1990, var helt uakseptable. Det ble begrunnet med det som ble kalt
nyere kunnskap. (Nå begynner mer enn hundre år gammel kunnskap å nå
frem til disse tenkte jeg.)

Som "government by TV" synes jeg programmet var helt ypperlig. Vår
arbeidsminister meldte raskt at han hadde bedt en aktuell instans om
flere undersøkelser.

Statens arbeidsmiljøinstitutt hadde allerede gjort en
spørreundersøkelse blant tannlegeassistenter som var aktive før 1990.
Her så det ut til at en fjerdedel av disse meldte fra om mer eller
mindre diffuse nevrologiske problemer.

Dette sjokkerte da en del fagfolk som hadde trodd at
kvikksølvhåndteringen på tannlegekontorene hadde vært under god nok
kontroll.

Slik etterpåklokskap, hundreår etter at de første påpekte problemene,
er interessant enten det gjelder tannlegeassistenter eller andre
amalgamofre. De av de intervjuede fagfolkene som mer eller mindre
kunne stilles til ansvar, viste ved kroppspråk og tale at de var i en
ubekvem situasjon. Selv satt jeg og undret meg over hvilket ansvar
tannleger som hadde assistenter ansatt før 1990 måtte føle da og i
dag. Særlig de som hadde sine nå "revmatiske" koner som assistenter.

All ære til programskaperne. Mens vi andre, som går mot samfunnets
stemoderlige behandling av amalgamofre, oftest møter en mur av
taushet har disse vært flinke til å presse aktuelle fagfolk til å gi
tilbakemelding.

En venn klaget nettopp over manglende tilbakemelding fra et bestemt
land i forbindelse med en slik henvendelse vedrørende løsning av
kvikksølvproblemer. For mitt vedkommende hører det absolutt til
unntakene at slike henvendelser medfører tilbakemelding til meg. Men
det dukker da etter hvert gjerne opp ett og annet som bekrefter at min
rolle som påvirkningsagent har hatt virkninger. Det er nok til at jeg
ikke lar meg stoppe av en "taushetsmur", men hakker videre på den for
i det minste å kunne lette det videre arbeidet for andre.

I denne forbindelsen holder jeg slike murer for å representere
stadiet før almen aksept av en ny tanke som først har blitt møtt med
latter og deretter med voldsom motstand.

Bergens Tidende melder i dag at Tordis Klausen har brakt sin sak om
yrkesskadeerstatning inn for menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Mvh
Tor Johnsen


--- I nordbiomed@y..., "Maryanne Rygg" <mrygg@o...>
> SE BRENNPUNKT, TIRSDAG 10. MAI KL 20.25 (NRK TV - 1)
>
>
> Utklipp fra NRK-Brennpunkt websider:
>
> Brennpunkt: Kvikksølvjentene (t)
> Daglig knadde de kvikksølv i hendene. Daglig sølte de kvikksølv på
gulvet. Daglig kokte de kvikksølv, og ingen sa at det var farlig.
Gerd Irene Lyse og Tordis Synnøve Stigen Klausen jobbet som
tannlegeassistenter på 70 og 80 tallet, og gjorde det som var
forventet av dem. Gradvis ble de syke, men de blir ikke trodd.
>
> Blir også sendt torsdag kl. 10.30.
>
> [Dele uden tekst er blevet fjernet fra denne meddelelse]
 

  Meddelelse 3646 af 3662

 

Dette er kopi av et innlegg i det medisinske nettforum Nordbiomed.

 

Om Nordbiomed

 

Til Snowboat hovedside