Dato:  Ons Dec 8, 2004  2:59  
Emne: 
Parkinsons sykdom og tungmetaller m.m.


Sett med mine øyne har det lenge vært klart at en del parkinson-
tilfeller (men neppe alle) hører hjemme i samlesekken EMF/Hg-
syndrome. Men jeg har visst ikke nevnt det spesielt her.

Nå har jeg vært så heldig å komme i kontakt med en parkinsonpasient
som også legger vekt på tungmetallenes betydning ved utvikling og
eventuell reversering av dette helseproblemet, som vanligvis
betraktes som uhelbredelig.

Med sin helsefaglige bakgrunn står hun i dag for et svært omfattende
eller helhetlig "program" for pasienter av stayer-typen.

Når det gjelder publisering står hun vel helst i startfasen og har
ikke tatt seg tid til å opprette eget nettsted. Mens vi venter på det
har hun i likhet med Vanja Karlsson, Poul Møller og Nikolaj
Holtermann valgt å også legge ut noe av sitt stoff hos meg på
snowboat.no ("Hanne Koplev om Parkinsons", under rubrikken "Helse".)

Det gjelder bl.a. artikkelen "Hvor der er en vilje, er der en vej",
mye om kost og Parkinsons samt et femtisiders kompendium om
alternativ behandling av parkinsonpasienter, kanskje med hovedvekt på
akupunktur.

Det ligger nær å oppsummere hennes innsats så langt i det ene ordet
vilje og legge til at pasienter som vil kikke på hennes råd bør ha
vilje til å ta hånd om en helhet som også kan omfatte
tungmetallstatus.

Jeg har naturligvis oppfordret henne til å ytre seg her på
Nordbiomed, bl.a. ved å nevne at Are Thoresen er blant de aktive.
(Det siste ble godt mottatt.) Men når hun skisserer hva hun har mest
lyst til å gå inn for i den nærmeste tiden fremover forstår jeg godt
at hun velger å ikke bruke tid på å følge med her hos oss nå.

Mvh
Tor Johnsen
 

  Meddelelse 3025 af 3662

 

Dette er kopi av et innlegg i det medisinske nettforum Nordbiomed.

 

Om Nordbiomed

 

Til Snowboat hovedside