Dato:  Ons Nov 10, 2004  10:26  
Emne: 
Hvor treffer katodestrålingen deg?


En og annen eloverfølsom, som besøker nettstedet, mitt ringer til meg.
Hovedhensikten er gjerne å få mer konkrete tips om min vei ut av
problemet.
Men det er jo også kjekt å få bekreftet at andre opplevde problemene
omtrent som en selv. Spørsmålene kan gå på hvordan jeg hadde det med
lysrør, tv, halogenlamper, sparepærer, dimmere, mobil, fryseboks osv.

At min egen fryseboks ble plassert i et uthus pga. problemer ved
dusjing i et badekar skal jeg gjerne gå i detalj om en annen gang
(vibrasjonsproblem). Men i går kom vi særlig inn på katodestrålingen
fra tv.

Den som ringte fortalte at han kjente denne strålingen. Det samme
gjorde jeg i sin tid. Da er det jo interessant å finne ut om vi begge
kjente det først i samme kroppsdel. Det gjorde vi.
Og dette er en annen kroppsdel enn der jeg først fikk kjenne
påvirkningen av vanlige strømforhold. (Da steg jeg gjerne ut av bilen
etter noen uker ved strømløse forhold og merket det som senere ble
målt til ca 200 nanotesla, etter 5-10 minutter.)

Her bør du som ikke har erfaringene på kroppen merke deg at det (å
være så heldig) å kjenne at du påvirkes ikke er noe problem. Det er
den mer eller mindre smertefulle og vellykkede helbredelsesprosessen
som følges av eksponeringen som er problematisk og gjerne mer eller
mindre invalidiserer deg.

Katodestråling kan fremstilles fotografisk (var det mot fluoriserende
bakgrunn mon tro?). Primærfargene kan da gjerne ses som forholdsvis
avgrensede svakt buktende pølser som strekker seg med litt
forskjellig lengde foran apparatet som produserer strålene.

Med en enkel voltdetektor kan man få et godt inntrykk av hvordan
rekkevidden til strålingen fra tv-en varierer noe med fargeinnholdet
i bildene. Mitt inntrykk av slike temmelig tilfeldige målinger (for å
demonstrere for andre at "der er noe") gir meg inntrykk av at
rekkevidden er størst når rødfarger dominerer bildet.

Nå var jo ikke dette problemet særlig stort for meg. Det ble bare
litt spennende å se hvor langt til siden eller bakover jeg måtte for
ikke å merke påvirkningen lenger. Vinkelen til siden ble opplevd som
noenlunde lik for forskjellige apparater, mens "sikker" avstand
varierte fra 3 til 7 meter for de forskjellige apparatene jeg var i
kontakt med, før jeg fant frem til en bærbar fysikalsk beskyttelse
mot EMF.

Spørsmål 1:
Hvor kjenner du først og fremst tv-strålingen?

Spørsmål 2:
I mange år, før jeg erkjente at stråling påvirket meg, ble jeg mer og
mer plaget av gangsperr (treningsverk) som ikke ville gi seg i
rimelig tid etter litt mer enn vanlig fysisk aktivitet.
Siden jeg ikke ville fylle kunnskapstomrommet mitt med somatisering
valgte jeg å tro at det var en slags uopprettlig skade etter at jeg
hadde den uvane å skru slalomstøvelskaftene alt for langt frem for å
få bedre teknikk. (Slikt blir det statisk muskelbelastning av.)
Var dette en nyttig medisinsk modell, teori eller tro?

Mvh
Tor Johnsen


 

  Meddelelse 2864 af 3662  | 

 

Dette er kopi av et innlegg i det medisinske nettforum Nordbiomed.

 

Om Nordbiomed

 

Til Snowboat hovedside