Dato:  Fre Okt 22, 2004  1:36  
Emne: 
Bokomtale: "Lys som helbreder"


Jeg har spredd en omtale av Vilhelm Schjelderup sin nye bok til noen
aviser og blader i Norge. I den forbindelse vil de som har interesse
av å trykke den gjerne spørre om der er nære kollegiale eller
vennskapelige forbindelser mellom forfatter og anmelder. Jeg har
forklart et blad om våre berøringspunkter her på Nordbiomed, nevnt at
vi aldri har snakket med hverandre og sagt at det nærmeste vi har
vært å sende skrevne ord direkte til hverandre består i at jeg en
gang sendte han kopi av en av mine henvendelser til myndigheter.

Det var god nok avstand mellom oss. Med tanke på andre som er
interessert i å bruke denne bokomtalen og fremtidige bøker bør vi
kanskje fortsette å være litt forsiktige på dette punktet og ikke
være for direkte overfor hverandre.

Bokomtalen, som altså står helt for min regning, er slik:

Lys som helbreder
Nytt håp for astmapasienter

Som lege har Vilhelm Schjelderup i tretti år talt for at biofysikken
bør få bedre innpass i vår kjemidominerte medisin. Han orienterte seg
svært tidlig mot forskere som så muligheten for at styringen av
cellenes virksomhet var mer av elektromagnetisk enn kjemisk art.
Forskning som trekker i denne retningen finner man gjerne mest av i
land som ikke har latt seg dominere av vestlig legemiddelindustri. På
sine reiser særlig i Østeuropa og Østen har han hentet inn, og latt
oss få del i, forskningsresultater som pga. språkbarrierer vanligvis
vil være nokså utilgjengelige for de fleste.

I denne siste boken vil han først og fremst presentere en studie der
flere behandlere ser ut til å ha oppnådd like god varig bedring hos
barn med astma. På bestemte akupunkturpunkter ble det behandlet med
en lyskilde basert på Singulett Oksygen Energi (SOE). Metoden er helt
smertefri. Et titall behandlinger, hver på knappe ti minutter synes
mest aktuelt.

Dette kan jo være spennende nok. Men kan lys virkelig helbrede astma
og eventuelt andre helseproblemer?
Deler av boken brukes til å gi oss innblikk i forskning som ligger
til grunn for den aktuelle lyskilden. Men vi ledes langt videre,
bl.a. til forskning som konkluderer med at elektromagnetismen kan ha
det avgjørende ordet over kjemien: Svakt koherent lys kan styre den
enkelte cellens virksomhet og stå for kommunikasjonen med andre. Er
det et selvregulerende "lasersystem" som har kommandoen over
livsfunksjonene? Kan DNA-et regulere sine antennevirkninger under
kommunikasjon med omgivelsene? Gir genforskningen oss bare ord i et
språk som er knyttet til bølger eller stråling?

Vi presenteres for forskere som vil hevde at biologien nå nærmest bør
nullstilles og starte med blanke ark igjen. Andre vil hevde at den
medisinske hovedstrømmen bør ledes tilbake rundt hundre år, hente med
seg kvantefysikken og strømme videre sammen med den.

Forfatteren kommer også inn på behovet for forbrukerstyrt medisinsk
forskning som motvekt til den forskning samfunnet i dag til
størstedelen har overlatt til legemiddelindustriens økonomiske
interesser. Er helsespørsmål for viktige til å overlates til denne
industrien og helsearbeidere som lar seg kjøpe av den? Er det du som
bør overta makten?

Dette kan være en viktig bok for den som omgåes astmaproblemer.
Men denne, og forfatterens tidligere bøker, anbefales først og fremst
for deg som er i tvil om deler av dagens medisin er på et historisk
blindspor.

Tidligere bøker:

"Legekunsten på nye veier" (1974) Revidert utgave 1980.
"Elektromagnetismen og livet – En konfrontasjon mellom to
supermakters vitenskap" (1987)
"Nytt lys på medisinen" (1989)
"ECIWO-biologi – et nytt grunnlag for akupunktur og soneterapi" (1998)

Tor Johnsen
torjohnsen@h...

 

  Meddelelse 2803 af 3662

 

Dette er kopi av et innlegg i det medisinske nettforum Nordbiomed.

 

Om Nordbiomed

 

Til Snowboat hovedside