Dato:  Tirs Apr 13, 2004  6:18  
Emne
:  Strøm - Bekhterev - tenner

Til
Nordbiomed
Kopi til bladet "Bekhterever'n"
og en pasient som ønsket svar på et innlegg i bladet.


Bekhterev mellom strøm og tenner?

Kan Bekhterev føre til tannproblemer spurte en pasient i bladet til
Bekhterevforeningen. "Betennelser i tannkjøtt, munnhule og selve
tennene"?

Hvis svaret er positivt kan det være mulig å få offentlig støtte til
tannbehandling. En professor har antydet at han vil trå til med
studier om mer enn 50 bekhterevpasienter med munn- og tannproblemer
melder seg for undersøkelse.

Sett med mine øyne er Bekhterev sammen med MS de helseproblemene som
klarest går i samlesekken EMF/Hg-syndrome. Da vil kvikksølvet fra
bl.a. tannfyllinger, støttet av uheldige elektromagnetiske felt,
kunne ses som samvirkende årsaker til både munnproblemer og
helseproblemet som i diagnosesystemene er gitt betegnelsen Bekhterev.

Men på den annen side kan jeg jo fable litt om professorens rolle:
Studerer jeg tannproblemene til en gruppe med langt fremskreden
Bekhterev vil jeg vel finne at de er større enn hos
normalbefolkningen. Da tillater vel posisjonen min at jeg gjør en
kvalifisert gjetning på Bekhterev som årsak?

I mine tidligere innlegg har jeg for det meste unngått
diagnosesystemenes begreper. Ordet Bekhterev har jeg neppe brukt der
jeg har vært innom helbredelse av tilstivninger og lammelser knyttet
til samspillet mellom tannmetaller og bl.a. strømforhold. Nå
plasserer jeg uten begrunnelse diagnosen Bekhterev mellom strøm og
tannmetaller (eller kanskje rettere: kvikksølv i cellene dine). Det
er en påstand eller en mening som jeg foreslår at du mer leser som et
spørsmål man bør stille seg.

Jeg kan vise deg som er spesielt interessert tilbake til innlegg som
kan sies å danne en slags basis for dette.

-------------

Jeg omgås et par pasienter med stemplet Bekhterev. Begge er oppdatert
på EMF/Hg-problematikk:

Hun er svært dårlig. På sykehuset var hun innom et toalett med det
merkelige lyset som visstnok har til hensikt at narkomane ikke skal
se blodårene sine. "Jeg måtte bare ut" sa hun og beskrev sine
reaksjoner. Hun anser seg dessverre som for gammel og for dårlig til
å ta fatt på tannproblematikken slik hun vet det bør gjøres.

Han var også invalidisert og beskrev sin eloverfølsomhet. Det var
verst i en bestemt motorbåt. Han gjorde noen feilgrep under
håndteringen av tannproblematikken og fikk noen ekstra problemår av
den grunn. Noen flere tabber tror jeg han har gjort. Kanskje er det
gått et lite tiår siden han tok fatt i problemet. Men nå er han
ganske sprek igjen.

Mvh
Tor Johnsen


 

  Meddelelse 2362 af 3664  | 

 

Dette er kopi av et innlegg i det medisinske nettforum Nordbiomed.

 

Om Nordbiomed

 

Til Snowboat hovedside