Dato:  Tirs Feb 3, 2004  6:21  
Emne: 
SV: MS inte så farligt

Sett fra en pasientklode virker medisinerklodens forsøk på å løse MS-
gåten ikke alt for imponerende.
(MS-pasienten som bare tilføres litt D-vitamin ser jeg ikke stort håp
for.)

La meg prøve å skremme dem med en liten sak fra 5. mars 01.
Den ble laget med tanke på forskjellig bruk og ligger litt
tilbaketrukket på nettstedet mitt. Der bidrar den gjerne til å "fange
inn" noen av de fortvilte menneskene som skriver eller ringer og ber
om hjelp til sine EMF-problemer.

Nærmest som takk for en hyggelig doktormiddag der de fleste drev med
mikrobiologi ble den også oversendt som brev til et tjuetall av
disse. Da ble det stille.

Nå er det jo mitt håp at denne "epistelen", med en bevisst litt
komisk vri, også kan føre til uttalelser av forskjellige kategorier,
f. eks.
A. Bare sprøyt alt sammen.
B. Det er ikke vitenskapelig bevist.
C. Dette kan motbevises ved …...

Her kommer den:

MS – multippel sklerose
Forsøk på en forklaringsmodell

Den såkalte MS-gåten løses gjerne best ved å bryte samspillet mellom
tungmetaller og elektromagnetiske felt. Stikkordene blir avgiftning
og/eller beskyttelse, samt forsiktig omgang med gjenstander som kan
påvirkes induktivt. Det er forsøkt å gjøre fremstillingen egnet også
for den jevne avisleser i ung alder.

Du er sikkert kjent med bekymringene over kvikksølvutslipp fra for
eksempel krematorier. Til slutt havner dette og eventuelle "utslipp"
fra amalgam i tennene dine i alle cellene dine. På skolen har du
sikkert spredd jernfilspon på et ark og holdt en magnet under.
Mønster danner seg. Elektromagnetisme har lignende virkning på en del
metaller, også kroppsfremmede i den enkelte cellen.

Kroppen din "styres" bl.a. av en håndfull forskjellige former for
elektrisitet. I vår sammenheng er hjernens egen elektromagnetiske
signalgiving til ulike kroppsfunksjoner muligens av størst betydning.

Russerne er svært flinke på dette området. I syttiårene forbød det
fattige landet noenlunde samtidig amalgam (50% kvikksølv) og
mikrobølgeovner. Statslederen Bresnjev tilbød også amerikanerne
innblikk i en ny teknologi, forutsatt at man først gjorde en avtale
om ikke å ta dette i bruk våpenteknologisk. USA svelgte ikke dette,
og russerne la vel litt lokk på sin kunnskap;- dessverre.
(Men de lekte elektromagnetisk vel mye med helsen til amerikansk
ambassadepersonell før man så seg nødt til å gjøre hele ambassaden om
til et Faradays bur.)

Cellemembranspenningen din bør vel helst ligge nær 70 millivolt. Når
du langt om lenge (vanligvis) har nådd kreftstadiet kan den være
under 10 Mv. Svake eksterne felt sin evne til å forstyrre eller
direkte feilstyre kroppens egne er gjerne avhengig av størrelsen her.
Det aktuelle feltet kan være passelig, for svakt eller for sterkt til
å gi problemer.

Aktuelle problemfelt omgås de fleste av oss daglig (men jeg bruker
bærbar fysikalsk beskyttelse). Ofte er de mest spennende feltene
knyttet til gjenstander med gode antennepotensialer som for eksempel
den vanligste kontorstoltypen. (Et tredimensjonalt antennediagram
minner om Hamarøyskaftet.) Ellers har du vel hørt om dem som får
problemer med pacemakeren nær forsvarsinstallasjoner.

Tenk deg at kroppen via sin elektriske virksomhet prøver å plassere
kroppsfremmede metalljoner, som den ikke makter å kvitte seg med,
slik at de gjør minst mulig skade. En uheldig felteksponering kan,
oftest uten at du merker det, gjøre mer eller mindre kraftige
endringer her (kanskje som i eksemplet med jernfilsponen og
magneten ?) Du påføres et problem som kroppen må rette opp. Hva skjer
så når du fjerner deg fra eksponeringen? Jo, helbredelsesprosessen
får frie hender, ubundet av nye eksponeringer. Den kan, avhengig av
størrelsen på de mange variablene, være fra knapt merkbar til svært
ubehagelig og smertefull. (Tilstivninger, lammelser m.m. kan være
inkludert.)

Nå gjelder det om å skille problempåføringen fra løsningen. Er det vi
her oftest betrakter som sykdommen en mer eller mindre vellykket
løsning av et, for de fleste, umerkelig problem? (I den helt enkle
situasjonen har helbredelsesprosessen passert toppen før en uke er
gått og er noenlunde fullført før en måned er omme.)

Nå har du sikkert gjettet resten, men for sikkerhets skyld:
Unnlater man å avbryte eksponeringen, og holder den seg på det jevne,
kan problemene beholdes tilsvarende eller svakt og jevnt økende.
Dersom en helbredelsesprosess er tilnærmet fullført mellom hver
uheldige eksponering, skal det mindre til av neste eksponering for å
skape nye problemer. (Eller en tilsvarende eksponering gir større
problemer.)

Konklusjon:
Har du problemer med for eksempel lammelser og tilstivninger? Bryt
samspillet mellom tungmetaller og EM-felt. Det beste er både
avgiftning og beskyttelse/forsiktighet.


Vennlig hilsen

Tor Johnsen


--- I nordbiomed@y..., Per Dalen <pdalen@s...>
> I dag har Svenska Dagbladet en artikel av Inger Atterstam om en ny
> amerikansk MS-studie:
>
> "Den fruktade neurologiska sjukdomen ms (multipel skleros) kan vara
mindre
> farlig än väntat. Enbart en av tre drabbade försämras under en
> tioårsperiod. D-vitamin tycks skydda mot insjuknande."
>
> Det finns även en pågående svensk långtidsstudie vid
neurologkliniken i
> Göteborg som visar liknande tendens. I och för sig är det knappast
nytt
> eller överraskande att en ganska stor andel av fallen har ett
stillsamt
> förlopp. Det är ju klen tröst för den som ser sig vara på väg mot
> förtidspension och kanske ett liv i rullstol.
>
> "- Vi vet inte den direkta orsaken och det finns inga möjligheter
att bota
> ms ännu, säger Oluf Andersen."
>
> "I samma nummer av tidskriften Neurology publiceras också de första
> uppgifterna om att D-vitamin eventuellt skulle kunna skydda mot att
få ms."
>
> Jag har hört den nyheten förut, men nu är det en större
epidemiologisk
> studie som blivit tryckt, och sådant brukar imponera
> (<http://smh.com.au/articles/2004/01/13/1073877825291.html>). I den
studien
> dristar man sig t o m att säga att vitamin D taget som tillskott
ser ut att
> ha större effekt än vitaminet i kosten. Sedan mycket länge grubblar
> epidemiologer och andra över varför MS är klart vanligare i de mer
> solfattiga delarna av världen, och här är ju en tänkbar förklaring.
Söker
> man på "multiple sclerosis" kombinerat med "vitamin D" kommer mer
än 28 000
> hits i Google. Det är alltså en mycket uppmärksammad sak, sedan
åtskilliga
> år. Se
> <http://www.frysfood.com/HN_Supp/Vitamin_D.htm>.
>
> D-vitamin är liksom A-vitamin (båda fettlösliga) omgärdade av
ängsliga och
> lagom skrämmande uppmaningar till försiktighet. De *kan*
överdoseras med
> skadliga följder. D-vitamin förekommer i vanliga
multivitaminpreparat i en
> liten standarddos på 200 IE, anpassad till de gamla
rekommendationer för
> dagligt vitaminintag som ju behandlas med största respekt. I
kapitlet om
> överdosering i FASS kan man se att vuxna löper risk att få
> förgiftningssymtom vid daglig förtäring av 75 000 IE eller mer. Mer
än 375
> tabletter Enomdan per dag är således en betänklig dos. De flesta av
oss får
> förmodligen mindre än 200 IE, och vilken dos som eventuellt skyddar
mot MS
> vet man ju inte med bestämdhet. Och för övrigt:
>
> "- Uppgifterna är intressanta, men måste tas med en stor nypa salt
eftersom
> de är mycket osäkra, menar Oluf Andersen."
>
> Så enkelt som det ser ut är det ju sällan inom medicinen, om
forskningen
> skall bedrivas korrekt, och fort går det inte heller. Jag arbetade
i
> Göteborg på samma neurologklinik som Oluf Andersen ett halvår 1970-
71, och
> redan då var ju MS-undersökningen en etablerad verksamhet där. När
den
> någon gång kring 2010 pågått i 50 år kan man hoppas att även
> tungmetallfrågan har fått utrymme i forskarnas tankevärld och att
man
> överhuvud på allvar vågat närma sig frågan om orsaker och
prevention. Oluf
> Andersen har tidigare yttrat sig avfärdande om Birgitta Brunes
erfarenheter
> på området (<http://w1.315.telia.com/~u31504752/GP3.htm>), medan
hans
> kollega Magnus Bowallius (som också utbildats på neurologkliniken i
> Göteborg) har en mer praktiskt inriktad hållning:
> <http://www.algonet.se/~peodal/kvicksilver.org/9804/nu-
sjukvarden.html>.
>
> Länkar till SvD:
> <
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_6846661.asp>
> <
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_6846638.asp>
>
> Per
>
> Per Dalén <pdalen@s...>
> Per Dalén <pdalen@s...> 

  Meddelelse 2235 af 3662

 

Dette er kopi av et innlegg i det medisinske nettforum Nordbiomed.

 

Om Nordbiomed

 

Til Snowboat hovedside