Dato:  Fre Nov 28, 2003  2:04  
Emne: 
Smerte - problem eller løsning?

I min virkelighetsoppfatning, innenfor rammen EMF/Hg-syndrome, er
smerte knyttet til mer eller mindre vellykket helbredelsesfase. Det
synes greit for meg at en slik fase kan bli nokså konstant, eller om
man vil kronisk, dersom man behersker kunsten å holde eksponeringene
på passelig nivå. Smerte = problemløsning.

Avisen vår omtaler nokså jevnlig kommende doktordisputaser, i dag en
som tar utgangspunkt i kronisk smerte formulert som et eget problem
(eller en slags feilfunksjon) som bør løses:

"Årsaken til utvikling av kroniske smerter er ikke kjent."

Så beveger vi oss til ryggmargen der serotonin spiller mot
forskjellige reseptorer.

"En rekke av forskjellige reseptorundergrupper er kartlagt, men
funksjonene til de ulike reseptorene i smertereguleringen er fortsatt
uklar. Økt forståelse av mekanismene som regulerer smerteoverføring i
ryggmargen, og som kan forårsake og vedlikeholde kronisk smerte, er
nødvendig for å kunne utvikle nye strategier for behandling og
forebygging av smerter."

Deretter forespeiles vi at utvikling av smertelindrende medikamenter
med mer spesifikk vikning vil være realistisk.

---------------------

Stirr deg ikke blind inne i ryggmargen (uten å samtidig ta Hg-prøve).
Rett ryggen og se hva som skjer med pasienten når du skrur av
eksponeringene.

Det er miljøet som bør tilpasses menneskene, ikke omvendt.

Mvh
Tor Johnsen

P.S.
C.J. Hambro hadde en gang en feiende flott formulering om
fagrupperinger som laget imponerende byggverk innenfor de store
villfarelser. Jeg tror den var knyttet, i det minste indirekte, til
medisinen. Den er sitert i en bok sønnen skrev. Har slitt litt
forgjeves for å finne den frem.
 

  Meddelelse 2096 af 3662

 

Dette er kopi av et innlegg i det medisinske nettforum Nordbiomed.

 

Om Nordbiomed

 

Til Snowboat hovedside