Dato:  Man Okt 6, 2003  9:44  
Emne: 
Elektriske behandlingsbenker

Hva gjør man når en fysioterapeut klager over et vondt kne?
Jeg tenker arbeidsmiljø.
I helgen fikk jeg se litt på en arbeidsplass med en del
behandlingsbenker av metall, noen med manuell heving og senking,
andre med elektrisk.

Målt med en enkel voltdetektor så den ene elektriske benken ut til å
være så ok som man kan forvente.
De to andre, som var av et annet fabrikat, var derimot "helt
strålende".

(En slik enkel måler er godt egnet til å illustrere forskjeller.
Strømtilførselen og benkens motor er klokelig lagt så lavt som mulig.
På den gode benken gir denne måleren lyd og lyssignal først noen
centimeter fra ledningen. På de to andre kommer signalene alt når man
er flere desimeter fra benkens metalldeler. Til sammenligning vil den
slå ut to/tre decimeter fra min fargetv når den står på, mens den
først reagerer to/tre centimeter fra pc-ens skjerm.)

Etter mitt syn representerte "elektroklimaet" på og rundt de to
dårlige benkene en helt unødig helserisiko for både behandlere og
pasienter som kan være mer eller mindre kvikksølvforgiftet
(vanligvis uten å vite noe om det).

I dette tilfellet har jeg bare målt ved benkene. Disse kan derfor
vise seg å være ok som produkt, mens "svikten" ligger et annet sted.

Kanskje det blir anledning til å kikke nærmere på dette instituttet
og få skikk på det med enkle midler. (Avhenger av eiernes holdninger
på dette tabuområdet.)

Hva synes du om slik helt unødig helserisiko?
Er det kanskje vanlig å ignorere slike forhold i behandlingsmiljøer?

Kneet er gjerne den av behandlerens kroppsdeler som har mest
nærkontakt med benkens metallskrog. Et kneproblem eller annet som
oppleves som "revmatisk" kan vel godt bli resultatet?

Mvh
Tor Johnsen


Dette er kopi av et innlegg i det medisinske nettforum Nordbiomed.

 

Om Nordbiomed

 

Til Snowboat hovedside