Dato:  Man Maj 26, 2003  9:16  
Emne: 
SV: Kviksølv igen igen igen Re: [nordbiomed] Kejsarens nya kläder.

Du hadde et interessant spørsmål i inlegget ditt: Er der overhovedet
nogen sygdom i denne verden, som ikke skyldes kviksølv-fyldninger?

Jeg vil prøve å svare deg litt ut fra egen erfaring:

Når man har hatt tunge problemer og er blitt et "nytt menneske" både
fysisk og psykisk bl.a. ved hjelp av forsvarlig tannmetallutskiftning
og beskyttelse mot EMF blir det med tiden stadig flere tilbakeblikk,
også på det som kan synes som detaljer. Du oppdager at det og det,
som en gang var et større eller mindre problem, ikke lenger opptrer
på arenaen.

For å underbygge solid burde jeg her gått ut i bredden med mange
forskjellige forhold og detaljer, men det lar jeg være.
Hovedinntrykket er at kroppen nå håndterer "tilløp" til et eller
annet problem så mye lettere enn før. Et eksempel kan være
forkjølelse. Det du før regnet med kunne bli en litt seig sak som i
verste fall ble til langvarige bihuleproblemer kan nå gå over på
svært kort tid. Samtidig nedsetter slike "småtterier" almentilstanden
atskillig mindre enn før.

Det oppleves som om jeg nå står mye bedre rustet til å
motstå "sykdomsangrep" enn tidligere.

Spørsmålet ditt egner seg ikke for et enkelt ja- eller nei-svar. Jeg
prøver med noe litt fyldigere:

Hvis du tidlig eller sent i livet kommer til en fase der
kvikksølvfrigjøring fra tannmetaller ikke håndteres godt nok
av "avgiftningssystemet" ditt bør du regne med at det kan virke
negativt på kroppens kapasitet til å håndtere andre helserisiki. Det
kan da synes litt vanskelig å påstå at amalgam er uten betydning for
det og det helseproblem.

-------------------------

Det er hyggelig å registrere økende nysgjerrighet på dette området
også her på Nordbiomed.
Kan det skyldes at man aner et slags basisproblem som kan medvirke
til "hva som helst"?
Den økende skepsisen til forskning der aktørene kan være i
interessekonflikt ser jeg også som et sunnhetstegn.

Min rolle som forsøksdyr på EMF/tannmetaller strakk seg over mer enn
førti år. Jeg registrerte at det dukket opp negative
aldersforandringer av forskjellig art i disse tiårene, men å koble
det til de beste tannrestaureringsmaterialene man hadde og helt
normale strømforhold var aldri i mine tanker. Nå når
aldersforandringene reverseres er virkelighetsoppfatningen blitt
nokså omsnudd.

Nå var jeg ikke fulgt opp av noen forsøksleder i disse årene. Og det
er vanskelig å se for seg forskere som legger opp slike lange forsøk.
Dessuten tviler jeg på om målinger man i dag ville finne aktuelle
ville fange opp noe som helst av utviklingen verken under nedtur
eller opptur. Derfor bruker jeg av og til litt tid på å fortelle om
egne erfaringer, særlig fra oppturen. Kan det bidra til at behandlere
som ikke behersker området henviser til de som gjør det, og deretter
får bedre effekt av egne behandlingsopplegg, er jeg fornøyd.

Mvh
Tor Johnsen

--- I nordbiomed@y..., <erik.gotfredsen@m...>
> Så har vi igen fået et indlæg om kviksølv, og at det helt klart er
kviksølv,
> som er årsagen, denne gang til enhver form for cancer i mundhulen.
>
> I et af de sidste indlæg fik vi at vide at grunden til at der blev
født
> flere og flere autistiske børn var at "recepten" på
amalgamfyldningerne var
> blevet ændret, det er da dejligt at mundhule-cancer ikke er øger,
så har
> receprændringen da ikke indflydelse på det!
>
> Er der overhovedet nogen sygdom i denne verden, som ikke skyldes
> kviksølv-fyldninger?
>
> I indlæget som jeg her svarer på bliver ADA (den amerikanske
> tandlægeforening) udråbt en verdensomspændende organisation, som er
> hovedansvarlig for den "patentera giftblandningen". Hvad er belæget
for den
> internationale status?
>
> På web-siden http://dk.groups.yahoo.com/group/nordbiomed/ kan jeg
se at
> nordbiomed er "Nordisk diskusjonsgruppe for biologisk medisin"
> Hvor biologisk medisin defineres som: "en samlebetegnelse på en
rekke
> naturlige behandlingsformer som styrker kroppens selvhelbredende
funksjoner.
> Vanlige behandlingsmetoder innen biologisk medisin er faste, ulike
former
> for vegetarisk kosthold, vitamin- og mineralterapi, naturmidler og
> naturlegemidler, fysikalsk terapi som akupunktur, refleksologi (som
> fotsoneterapi), hydroterapi og massasje, fysisk aktivitet, samt
> avspenningsteknikker og psykoterapi."
>
> Jeg kan i Wanja Karlssons indlæg ikke se noget som helst belæg for
at
> indsende til denne gruppe.
>
> Venlig hilsen
> Erik Gotfredsen 

  Meddelelse 1760 af 3662  

 

Dette er kopi av et innlegg i det medisinske nettforum Nordbiomed.

 

Om Nordbiomed

 

Til Snowboat hovedside