Dato:  Lør Maj 24, 2003  8:06  
Emne
:  Muskel- og skjelettplager - EMF/Hg-syndrom i aluminiumsindustrien?

Under tittelen "Hundre tiltak, null effekt" hadde Bergens Tidende
(bt.no) 23.5.03. litt om fysioterapeut Tone Morken sin undersøkelse
som bl.a. viste at 93 prosent av arbeiderne i aluminiumsindustrien
hadde hatt muskel- og skjelettplager det siste året.

"Muskel- og skjelettplager rammer dei fleste i aluminiumsindustrien.
Men arbeidsmiljøtiltak har minimal effekt, konkluderer en ny
doktorgrad i Bergen." Slik innledes det. Noen punkter fra innholdet:

Muskel- og skjelettplager, særlig i ryggen, er årsak til halvparten
av sjukefråveret i aluminiumsindustrien, og fører til redusert
livskvalitet blant dei tilsette. Dette er bakgrunnen for at
industrien i 1998 sjølv tok initiativ til et forskningsprosjekt ved
åtte aluminiumsverk ....."
"Siktemålet var blant anna å undersøke effekten av førebyggande
tiltak."
"Særleg operatørar og kvinner er plaga. Dess lenger dei har vore i
yrket, dess dårlegare er helsa. Eg vil derfor anbefale at industrien
rettar fokus spesielt mot operatørar med ryggplager."

Avisen bruker ord som belastningsskader og ergonomi, og det dreier
seg litt om utskifting av bord og stoler og lettere av og påstigning
på kjøretøy. Andre undersøkelser i kraftkrevende industri har
fokusert noe på sammenhenger mellom muskel- og skjelettproblemer og
EMF (inkl. måling av kvikksølv i noen kroppsvesker).

Men her virker det som om man har tatt utgangspunkt i at problemene
må ha sin årsak i en bruk av kroppen som man antar er feilaktig. Men
er det riktig? Kan det ha noe å gjøre med doktorandens faglige
ståsted?

Jeg prøvde en gang å få inn en liten artikkel med tittelen "Low back
pain og EM-felt" i bladet "Fysioterapeuten". Det lyktes ikke. (Den
var stort sett en kopi av innlegg nr. 1209 her på nordbiomed.)

Nå er det jo nærmest klarert ut at fagene ergonomi og fysioterapi har
uttømt sine muligheter.
Hvis industrien likevel tar til seg Tone Morkens råd om å rette fokus
spesielt mot operatører med ryggplager bør det kanskje ses mer på
sammenhengen mellom kvikksølv og EMF og det vi kanskje kan kalle
problemutgangspunktet nederst i ryggen. Her bør man også komme inn på
effektiv beskyttelse mot atermisk (ikke oppvarmende) effekt fra EMF.

Som du ser har jeg lagt disse problemene ned i samlesekken EMF/Hg-
syndrom. Du som har begrunnede motforestillinger til det gir vel et
ord?

Mvh
Tor Johnsen

P.S.
Jeg finner vel kanskje en e-postadresse til doktoranden og lar henne
få en kopi av dette innlegget. Og jeg legger det kanskje i et åpent
diskusjonsforum for bladet "Fysioterapeuten".
Tips om andre jeg bør sende kopier til mottas med takk. 

  Meddelelse 1758 af 3664  

 

Dette er kopi av et innlegg i det medisinske nettforum Nordbiomed.

 

Om Nordbiomed

 

Til Snowboat hovedside