Dato:  Ons Mar 12, 2003  12:14  
Emne: 
Gift- og EM-fri hjerne og hjerneuke

Det er deilig når kvikksølvet forlater hjernen. Endringene i
måleresultatene stemmer med din opplevelse av situasjonsendringene.
Konsentrasjonsevnen og korttidshukommelsen inntar gradvis sin gamle
posisjon.

Nå i hjerneuken leser jeg avisartikler om demens, epilepsi, MS,
Parkinsons, osv. Da tenker jeg litt på disse positive bivirkningene
av avgiftning og beskyttelse mot EM-felt, også når det gjelder de
tidligere lammelsene og tilstivningene mine. Hvorfor er ikke vi som
har disse erfaringene forskningsobjekter for disse som skriver
artikler om at såkalte uløste helseproblemer bare kan forsinkes men
ikke reverseres? Fordi løsningene ligger utenfor deres medisinske
trossystem? Ikke så rart at åtti prosent av helsekronene i California
tar veien utenom dem. I all stillhet.

Hvorfor finner vi ikke ord som kvikksølv, tungmetaller, avgiftning og
Em-felt i artiklene deres? Er vi på en annen klode som er helt
utenfor deres rekkevidde? Skal jeg fortsette å forsøke å rekke ut en
hånd til dem? Eller skal jeg bare holde meg sammen med deg som deler
mine erfaringer?
Så ler vi bare litt?

Mvh
Tor Johnsen

Dette er kopi av et innlegg i det medisinske nettforum Nordbiomed.

 

Om Nordbiomed

 

Til Snowboat hovedside