Dato:  Man Mar 3, 2003  5:14  
Emne: 
Mobiltelefoni og strålevern

Åpent skriv til:
NRK-Forbrukerinspektørene
Forbrukerrapporten
NRK-Puls (medisinsk program)
TV2 hjelper deg
Statens strålevern
Universitetenes medisinske fakulteter
Helsedepartementet
Helse og sosialkomiteen på Stortinget
Filosofisk poliklinikk (Haukeland universitetsklinikk i Bergen)
Nordbiomed (medisinsk nettforum)
Norsk Revmatikerforbund
Bechterewforeningens nettforum
Bladet Fysioterapeuten m.fl.


Mobiltelefoni og strålevern

26.februar 03 var forbrukerinspektørenes ukentlige program i sin
helhet viet helseaspekter ved mobiltelefoni. Det annonseres at
programmet kan ses på nettet. (www.nrk.no/fbi).

Sett fra en rekke innfallsvinkler fant jeg programmets innhold og
rolle helt flott.
Særlig satt jeg pris på tendensen til at man vil over fra "Det er
ikke bevist at x har uheldige sider" til krav om at de som stiller
seg bak x må bevise at det er fritt for uheldige sider.

Strålevernet inntar nå en føre-var-holdning ved å rå til forsiktighet
ved mobilbruk.
Mange av oss finner også frem til forskjellige hjelpemidler som
produsenter hevder kan "nøytralisere" problemene med atermisk (ikke
oppvarmende) effekt fra EM-felt. Her ser det ut til at noen brukere
kan finne ett og samme produkt bra mens andre kan finne det uvirksomt.
Det gjelder også den bærbare fysikalske beskyttelsen jeg selv bruker.
Den var helt avgjørende for meg som tidligere elflyktning. (Mitt
hovedproblem var lammelser og tilstivninger.) Men samtidig kan andre
hevde at den ikke hjelper dem.
Her finner man nærmest en jungel av produkter på skalaen fra humbug
til topp teknologi.

Har jeg det beste som kan fås i dag?
Hvem er kompetent til å evaluere slike (medisinske) hjelpemidler?
Primært er det vel forbrukerinstanser jeg bør rette spørsmålene til?
Men det nærmer seg vel et tiår siden presidenten i den australske
legeforeningen så GSM-frekvensen som en tidsinnstilt medisinsk bombe.
Derfor synes det også riktig å stille spørsmålet til medisinske
miljøer. Og når det statlige strålevernet har sagt a ved å tilrå
forsiktighet kan man gjerne også forvente at det sier b ved å delta i
evalueringen av det som finnes av strålevern på markedet i dag?

Dette er spørsmål jeg har stilt tidligere til instanser jeg har ment
kunne være de rette. Men som enkeltperson har jeg ikke oppnådd å få
noe svar. Det kan naturligvis skyldes manglende kompetanse. Men det
er mitt håp at de av dere som er knyttet til media kan stå på noe mer
enn meg for å finne ut om kunnskapen virkelig er fraværende.

-----------------

Det er for øvrig min mening at mye av dagens oppblomstring av uløste
helseproblemer, særlig på muskel og skjelett, er knyttet til
samspillet mellom (udiagnostisert) tungmetallforgiftning og
magnetisme inkl. elektromagnetisme. Mye av løsningene kan tilsvarende
ligge i effektiv beskyttelse og forståelse av skillet mellom
helseproblem og helbredelsesprosess.

Mvh
Tor Johnsen

P.S.
Det er vanskelig å skrive kort;- særlig om det sistnevnte skillet. I
et medisinsk nettforum har jeg sett meg nødt til å bruke mange ord
og lange tidsintervaller mellom hver "dose". Forsøker her en
amputert kortversjon:

Pasienten fortalte på et møte for få uker siden at
hjerteflimmerproblemene forsvant etter fjerning av en tann med
gullkrone og la bl.a. til: "Med mer enn et par timer foran pc-en en
kveld er dagen etter ødelagt." Her er helseproblemet en (oftest ikke
merkbar) "eksponering" som er uheldig for den aktuelle pasienten,
mens "dagen derpå" er en ubehagelig del av løsningen eller
helbredelsesprosessen. Den pasient som får grep også på viktige
faktorer i vårt fysiske miljø har de beste forutsetninger for å unngå
at det som prinsipielt er en helbredelsesprosess endrer karakter og
oppleves som en mer eller mindre kronisk fysisk og/eller psykisk
lidelse.

Dette innspillet kan fritt videreformidles til hvem som helst eller
fora der du finner det passende.

(Om du melder din interesse kan jeg kanskje forsøke å hjelpe deg
videre på et vanskelig felt.)

Dette er kopi av et innlegg i det medisinske nettforum Nordbiomed.

 

Om Nordbiomed

 

Til Snowboat hovedside