Dato:  Tirs Feb 25, 2003  5:13  
Emne: 
SV: Uppdrag granskning

Jeg har ikke hatt anledning til å se programmet og synes det er flott
med referat og kommentarer. Det gleder at noen forskere begynner å
finne ut noe av det samme som pasientene.

Som tidligere elflyktning kan jeg ikke påstå at jeg kunne knytte
problemer direkte til atermisk effekt fra GSM-frekvensen. (Kan
heller ikke utelukke det i et par sammenhenger.) Men jeg har snakket
med eloverfølsomme som hevder at de er blitt dårligere etter at det
kom en ny mobilsender der og der. Da har det ikke dreid seg om
spesielt kort avstand til senderen.

Jeg tror det blir uhyre komplisert for forskere å få et fast grep på
denne problematikken i forhold til mennesker med varierende grad av
tungmetallforgiftning. Dette siste synes jo å være nesten uløselig
forbundet med strålingsømfintlighet. I tillegg kan man jo ane at våre
reaksjoner på en konkret mengde Hg kan være vidt forskjellige.
Finnes det normale mennesket som man i utgangspunktet kan referere
sine funn til?

Denne variasjonen får meg også til å åpne for muligheten av at det
til dels dreier seg om det vi kunne kalle vinduseffekter med
individuelle vinduer. Da trekker jeg parallellen til strålebehandling
der man nærmest sier at passelig mye er bra, mens både for mye og for
lite skader.

Når jeg snur det bildet litt på hodet spør jeg meg om for eksempel
feltstyrken må ligge rimelig nær et bestemt nivå for å kunne påføre
meg skader som fører til merkbare helbredelsesprosesser. (Mens både
det som er høyere og lavere kanskje er problemfritt for meg?)

Kommet så langt kan man jo tenke seg at slike eventuelle nivåer kan
variere med grad av tungmetallforgiftning. I praksis kunne man jo da
se for seg at du som fikk problemer med den nye senderen kunne løse
det problemet både ved å flytte lenger fra den og mot den. Og
samtidig som din problemavstand kunne ligge nær 500 m ser jeg for
meg at en annens kan ligge for eksempel nær 200 m.

Nå har jeg ingen klippefast tro på at det forholder seg som
skissert. Ta det bare som et scenario man bør være åpen for til man
finner ut noe annet. (Men vær også åpen for at forestillingene om at
jo kraftigere strålingen er jo verre er det, trolig bare kan knyttes
til en av flere sammenhenger med kroppens Hg. Når det gjelder
forstyrring av kroppens egen elektromagnetiske signalgiving ser vel
bildet ut til å bli annerledes?)

-----------

Det må være fortvilende å sitte bak jerngitter i et fuglebur der man
bare får lov til å kvitre om at verken amalgam eller stråling har
helseeffekt. Og så tenke seg til at noen også ser de to faktorene i
en nesten udelelig sammenheng.

Tor Johnsen

P.S.
Du som anser deg for å være eloverfølsom, hvor kvikksølvforgiftet er
du?


--- I nordbiomed@y..., "Jaroslav Pleva" <jaro.pleva@g...>
> STRÅLNING FRÅN MOBILTELEFONER
> UPPDRAG GRANSKNING, TV 1 torsdagen 13.2.2003, repris
> Från Jaro Pleva, Lakheden 20, 68392 HAGFORS, tel 0563-22032;
jaro.pleva@g...
>
>
>
> Jag har tagit upp programmet på video och äntligen sett på det. Man
ser en tydlig uppdelning av de interviewade i 2 grupper:
>
>
>
> 1. De som har sett att det finns biologiska effekter och därför
varnar,
>
> 2. De som med envishet hävdar, att det inte finns några
vetenskapliga bevis som skulle rättfärdiga varningar eller stopp för
utbyggnaden.
>
>
>
> Att mannen från Ericsson företräder denna linje kan man ju vänta
sig: "Det är mycket väl möjligt att det finns biologiska effekter,
men de har ingenting med hälsa att göra." (Vilken fräck nonsens!!!).
I sådana experters ögon dör man alltid av någon annan orsak än den
opassande.
>
> Men att högt uppsatta myndighetspersoner tillsammans med
professorer från Karolinska skall gå någon annans än vår hälsas
ärenden är återigen en bekräftelse på den röta som råder i dessa
kretsar. Vi har redan levt med den rötan länge i amalgamfrågan. I
strålningsfrågan har vi en mycket tydlig parallell. Det generella
onyanserade svaret är i båda fallen: "Det finns inga risker."
Bevisbördan blir även där lastad på den drabbade. Vi vet att denne är
chanslös.
>
>
>
> Mitt intresse har fastnat inte bara för Ulf Bäverstam och hans syn
på försiktighetsprincipen, utan främst för ett avsnitt, som jag ser
som av grundläggande betydelse för tillståndet i landet.
>
> Jag har gjort några anteckningar:
>
>
>
> Magnus Ingelman-Sundberg företrädde den officiella linjen: "Det
finns inga vetenskapligt dokumenterade effekter annat än
uppvärmning." Strålskyddsinstitutet SSI och Karolinska-forskare är de
enda som fortfarande står på sig och upprepar denna fras.
>
>
>
> Ulf Bäverstam: "Det finns inga bättre forskningsresultat än de som
speglar sig i våra gränsvärden."
>
> Av det fåtalet publikationer han har läst väljer han alltid de som
inte oroar, för att kunna upprepa sin förutfattade mening. Finns det
studier som både pekar på problem, och sådana som inte finner något
problem, så väljer myndigheterna alltid "inget problem." De vill inte
oroa allmänheten. Här såg vi en kontrast mot den italienska
motsvarigheten till Socialstyrelsen. Där var man beredd att ta hänsyn
till försiktighetsprincipen.
>
>
>
> Men NU KOMMER DET VIKTIGA:
>
> Reportern: "Hos forskargruppen i Lund är domen över svenska
myndigheter och kollegerna på Karolinska hård."
>
> Bertil Persson, professor i radiofysik: "Det är frågan om kunskap.
De har ingen kunskap i det här, helt enkelt, utan de..
>
> Reportern: ".ett antal tongivande professorer på Karolinska."
>
> BP: "Inte bara de, utan det är faktiskt hela det etablerade
regelsystemet som baserar regelverket för mikrovågorna på termiska
effekter, bygger detta på stor okunskap, och det tycker jag är
väldigt skrämmande och upprörande."
>
> Reportern: "Nu måste jag säga - Du menar att Socialstyrelsen,
Strålskyddsinstitutet, internationella organ, EU-organ, WHO bygger
sina rekommendationer och gränsvärden på okunskap?"
>
> BP: "Ja, det är min absoluta övertygelse. Det är inte bara
okunskap, för de HAR kunskap om detta, men det är då att man vågar
inte överge sina gamla etablerade värderingar."
>
>
>
> Och Leif Salford, professor i neurokirurgi, säger:
> "Det är ju världens största biologiska experiment." (Här har han
nog inte helt rätt, han har inte tänkt på amalgamfrågan som berör
många fler och har pågått mycket längre än exponering för
mobilstrålning - min anm.).
>
> "Det är faktiskt så att en fjärdedel av jordens befolkning sätter
mobiltelefonen frivilligt mot sin hjärna, trycker den mot sitt huvud,
och skickar in mikrovågor i sin hjärna, det vet vi, och de vågor som
kommer in i den mänskliga hjärnan motsvarar ganska långt in i hjärnan
de vågor som drabbar blod-hjärnbarriären mest på råtta."
>
>
>
> Återigen en parallell till strålningsfrågan, fast värre:
Tandpatienter har under över 150 års tid utsatts för
kvicksilverexponering från tandamalgam, ofrivilligt och utan
information om riskerna. Vi VET, att myndigheterna inte använder den
befintliga och tillgängliga kunskapen, därför att de inte VILL. Två
stora hälsofrågor handlar numera enbart resp. huvudsakligen om
inkompetens och röta: amalgam och elektromagnetisk strålning.
>
>
>
> Tack, Bertil Persson, för att du vågade säga sanningen om alla
dessa myndigheters okunskap och ovilja att agera till förmån för
folkhälsan, trots brödraskapets maktposition!!!
>
> Tack för att du försökte väcka opinionen och peka på hur illa det
är ställt på de ansvariga ställen!
>
>
>
>
>
>
> [Dele uden tekst er blevet fjernet fra denne meddelelse] 

  Meddelelse 1550 af 3664  |

 

Dette er kopi av et innlegg i det medisinske nettforum Nordbiomed.

 

Om Nordbiomed

 

Til Snowboat hovedside