Dato:  Tirs Feb 18, 2003  5:10  
Emne: 
Dobling av dødfødsler

Det var Bergens Tidende som brukte denne overskriften over seks av
avvissidens syv spalter i går.

"Det var 42 dødfødsler på Haukeland sykehus i fjor, dobbelt så mange
som året før. Og økningen har fortsatt i 2003."

I artikkelen kommer det frem at analyseringen av økningen bare er i
sin begynnelse, men at man foreløpig vanskelig kan se at feil fra
helsevesenet eller sykehuset sin side kan ligge bak.
Det vises til at det alltid har vært svingninger, men at 2001 var et
normalt år med 21 dødfødsler.

De tre avsnittsoverskriftene er:
Forferdelig opplevelse
Ser etter feil
Ingen grunn til panikk

Etter at jeg sendte over et leserinnlegg til avisen i morges traff
jeg naboen som er jordmor på fødeavdelingen. Hun beskrev situasjonen
som forferdelig og ville gjerne ha kopi av det jeg skrev. Hun fikk
det på stivt papir med beskjed at det var med tanke på innramming
eller oppslag på kirkedøren.
Hun ville henge det opp på jobben og fortelle at spesielt
interesserte var velkommen til å kontakte meg.

Innlegget var slik:

Dobling av dødfødsler

Hva kommer det av?
Noen retter mistenksomme blikk mot dataarbeidsplassen, andre mot for
eksempel mobiltelefoni. Min egen erfaring med stråling og helse fører
(via internettmarkering) til forespørsler også på graviditet.

Et større tegnekontor hadde ofte gravide sittende foran pc-en, på det
jeg kaller antennestoler. De mente å kunne observere overhyppighet av
spontanaborter, fulgte føre-var-prinsippet, og lot de gravide benytte
blyforklær foran pc-en. Jeg fant det fornuftig, men rådet også,
særlig gravide, til å unngå stoler med "antennepotensiale".
I tillegg kom jeg litt inn på tradisjonell elsanering og muligheten
for å bytte ut blyforklær med stasjonær eller bærbar fysikalsk
beskyttelse.

Det er blitt en del år siden presidenten i den australske
legeforeningen anså GSM-systemet som en tikkende medisinsk bombe. I
dag ser forskere bl.a. at GSM- frekvensen speeder opp levkemiceller
og trolig gjør noe med blodet også på andre måter. Føre-var-
prinsippet tilsier kanskje at gravide bør vise spesiell varsomhet
her?

Når medisinske fagfolk kanskje forteller deg at disse og andre
fysiske faktorer neppe kan ha betydning ved graviditet bør du spørre
deg om det er noe de tror eller noe de vet.

Tor Johnsen.
 

  Meddelelse 1529 af 3664  |

 

Dette er kopi av et innlegg i det medisinske nettforum Nordbiomed.

 

Om Nordbiomed

 

Til Snowboat hovedside