Dato:  Fre Feb 14, 2003  7:43  
Emne
:  MRI-problemer for enkelte pasientgrupper

I noen medisinske miljøer ser man ennå i utgangspunktet bort fra
samspillet mellom tungmetallforgiftning og elektrosmog. Det forenkler
betraktningene omkring MRI. Feltene som genereres der har i en slik
virkelighet ingen negativ virkning på pasientene. Det sier
litteraturen omkring MRI. Og det er jeg helt enig i.

Men i den grad forutsetningene svikter er jeg uenig, selv om jeg ikke
kan vise til egen erfaring med MRI. Men egen erfaring som elflyktning
med lammelser og bl.a. gullkroner i direkte kontakt med underliggende
amalgam har ført til kontakt med andre som har negative erfaringer
med MRI.

Jeg vil tro at jeg selv også ville fått et tungt tilleggsproblem om
jeg som svært eloverfølsom hadde latt meg MRI-undersøke. Men jeg ser
ingen grunn til å tro at MRI ville gitt meg problemer av særlig
betydning for eksempel for ti år siden og kanskje heller ikke i dag.

Pasientene som viser til problemer behøver ikke nødvendigvis å
registrere noe negativt ved selve eksponeringen. Problemene (som jeg
anser som en helbredelsesprosess) starter først etter eksponeringen
og øker på, for å nå en topp eller krise, før den langsomme bedringen
tar til.

Men hvorfor unngår ikke risikopasientene MRI da?
Vanligvis vil ikke pasienten kjenne til sin risikostatus når MRI
synes aktuelt.
Noen pasienter, som har erkjent at de er eloverfølsomme og øyner
risiko, kan la seg presse av rådgivere som mer eller mindre
representerer trygdesystemet sin hånd over pasientens sykeforsikring.

Her skal jeg bare skissere litt av den vanligste situasjonen:
Pasienten er "utslått" med diffuse muskel/skjelettproblemer og
kanskje lammelser. Verken pasient eller rådgivere forstår
årsaksbildet. Man har lite eller ingenting å tilby av behandling, men
skylder trygdesystemet en diagnose. Mistankene kan for eksempel ligge
innenfor revmatisme, MS og ALS. MRI kan lett synes nokså avgjørende
for å få stilt en presis diagnose.
Men er pasienten allerede langt nede, kan en skadegjørende
eksponering få stor negativ betydning og i verste tilfelle være det
som skal til for å gjøre tilstanden irreversibel.

Kanskje man får stilt diagnosen MS ved hjelp av MRI. Da vil det være
greit å få tatt en ny MRI når det er gått en tid, siden det er
forandringene over tid det er interessant å observere for bl.a. å
kunne fortelle pasienten noe om fremtidsutsiktene.
Men sett nå at den første MRI-eksponeringen er viktigste årsaken til
at den neste undersøkelsen viser forverring av situasjonen. Kan vi
utelukke det? Hvor er vi da i forhold til idealet om ikke å skade
pasienten?

Blant pasienter med erkjent kvikksølvproblematikk er det med rette
eller urette blitt vanlig å omtale MRI som vår beste
kvikksølvfrigjøringsmaskin. Det kan jo høres litt dramatisk ut.
Uten egen erfaring kan jeg ikke vurdere det. Jeg har heller ikke egen
erfaring med for eksempel elektrolyseindustriens kraftige felt. Men
jeg gjør et lite forsøk på å avdramatisere:

For en risikopasient trenger gjerne ikke en MRI-undersøkelse medføre
større tilleggsproblemer enn en tilsvarende eksponering i
smeltehallene i Odda. (Jeg ser da bort fra forskjeller når det
gjelder felttyper m.m.).

En sammenligning med epikutantest kan muligens ha noe for seg: For
det store flertall en uskyldig allergitest. Men vi har i
tannskademiljøer eksempler på at mange er blitt meget syke av testen.
Da er det liten trøst i at disse pasientene var dårlige i
utgangspunktet.

Hvis du gjør en såkalt litteraturundersøkelse på dette området vil du
også kunne "dokumentere" at MRI er helt ufarlig.

Men "Why didnt they ask Evans?"
Den som kunne fått lov til å lage en enkel spørreundersøkelse som MRI-
undersøkte ble bedt om å besvare noen måneder etter undersøkelsen.
Når skal vi som forbrukere av vårt offentlige helsevesen ta styringen
og beskrive hvilken kvalitetssikring av tjenestene vi vil ha?

Mvh
Tor Johnsen

P:S.
Fortsatt interessert? Mer bakgrunnstoff?
Innlegg nr. 890: "Zen og kunsten å reparere en eloverfølsomhet"
" 1209: "Low back pain og EM-felt"
" 1393: "Kontorstoler - magnetisme - helseproblem"

 

  Meddelelse 1519 af 3664  | 

 

Dette er kopi av et innlegg i det medisinske nettforum Nordbiomed.

 

Om Nordbiomed

 

Til Snowboat hovedside