Dato:  Tirs Feb 4, 2003  10:27  
Emne
:  SV: En hel generasjon med Alzheimer samtidig?

I artikkelen i Aftenposten advares det mot barns bruk av mobiltelefon
under henvisning til nervecelledød i hjernen hos rotter "som bruker
mobil".

Jeg fleiper av og til med at jeg traff en lemen og en mus som holdt
et kart mellom seg. Det var et dekningskart for mobiltelefoni. De så
etter nærmeste område uten dekning og slo seg ned der. (Bl.a. for å
unngå Alzheimer?)

I desember 1999 sendte jeg nedenstående lille sak til et tjuetalls
blader, helst slike som var relatert til natur og gjerne hadde spør-
oss-om-alt-spalter. De fikk lov til å sette både adresse og
telefonnummer under navnet mitt. Det var jo bare en liten småjævel
som dirigerte meg til å teste tabunivåer, og jeg aner ikke hvor mange
som brukte stoffet. Men det gleder at andre nå får offentliggjort
spørsmål om nedgang i spurvebestander kan være knyttet til
mobilutbygging.

Det låt slik:

Endringer i smågnagerbestandene og "elektroklimaet"
Glimt fra et ikke utforsket hysj-hysj-område

Som bruker av bærbar fysikalsk beskyttelse mot elektromagnetiske
felt, har jeg bred erfaring på kroppen med hvordan man maksimerer og
reverserer menneskelig eloverfølsomhet.

Vi hører om fiskedøden i vann nær mobiltelefonsendere, at man kan få
enkelte litt tynnstenglede planter til nærmest å legge seg ned om man
plasserer dem passe nært en TV som står på osv.

I et radioprogram nylig hørte jeg en anerkjent naturobservatør påstå
at smågnagerbestandene var på vei ned. Lemenårene så man lite til, og
det var langt mellom hver mus osv.
En musegenerasjon er en del kortere enn en menneskegenerasjon. Kan
det dreie seg om strålebetingede endringer i for eksempel
forplantningsevnen? Har den akselererende utbyggingen av
mobilsendernettet noe å si her?
Ring eller skriv gjerne om du vet noe eller ser interessante
endringer i naturen.

Slike spørsmål begynner nå gradvis å tas på alvor. Jeg pleier å
sammenligne med situasjonen som galdt røntgen og radioaktivitet for
rundt hundre år siden: Mens ekteparet Curie led under "bivirkningen"
av sine oppdagelser, reiste medisinselgere rundt og solgte
radioaktivt vann som "kunne kurere alt". Prof. Røntgen viste hvor
ufarlig de nye strålene var ved å gjennomlyse sin egen hånd. Men
hånden visnet. Sakte men sikkert gikk både røntgen og radioaktivitet,
og i dag også radon, over fra å være ufarlig til å bli noe man burde
omgås med en viss forsiktighet og beskyttelse.

Tor Johnsen

--- I nordbiomed@y..., Morten Lande <lande@c...>
> I tilfelle noen ikke har lest aftenpostens artikkel om at barns
hjerneceller muligens dør ved bruk av mobiltelfon:
>
> http://www.aftenposten.no/nyheter/nett/article.jhtml?
articleID=481673
>
> Det finnes ogå en artikkel fra et par år tilbake som viset økt
alzheimerhyppighet ved felt fra strømnettet. (Feychting om jeg ikke
husker feil.)
>
> Hilsen Morten
>
>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> Morten Lande, http://www.SykAvHuset.no 

  Meddelelse 1478 af 3662

 

Dette er kopi av et innlegg i det medisinske nettforum Nordbiomed.

 

Om Nordbiomed

 

Til Snowboat hovedside