Dato:  Tirs Jan 14, 2003  5:46  
Emne: 
SV: Hälsonummer av kulturtidskrift

Dette helsenummeret ser jeg som et flott samarbeid mellom troverdige
pasienter og fagfolk jeg har tillit til.

Det dreier seg mest om folk som knytter sin eloverfølsomhet til
tannmetaller og videre til svært tunge problemer som for eksempel
fibromyalgi. Samtidig kan den vanlige lege nærmest slutte seg til at
pasienten er frisk, siden avvik fra det såkalt normale knapt kan
måles. Noen av pasientene ser problemenes store omfang som en følge
av at de har fjernet amalgam uten beskyttelse og støttebehandlling.

Noen sitater fra forskjellige pasienter:

"Sedan dess har jag lärt mig att känna igen symptomen och vet ganska
bra hur mycket strålning jag "tål". Min datoranvändning upphörde i
tid och jag slapp därför bli så sjuk att levande ljus och stuga i
skogen är det enda som återstår. Nu skriver jag åter på manuell
skrivmaskin och undviker datorintensiva miljöer."

"Satte mig vid datorn och började jobba. Då hände det igen! Ett lika
intensivt anfall som det första."

"Det intressanta här var att jag kände av PC:ns skärm omedelbart,
även när den ensam var påslagen, medan Macens skärm inte kändes av så
särskilt mycket. Men att utsätta mig för båda dessa strålningskällor
samtidigt var helt enkelt inte möjligt. Jag fick flytta PC:n bort
till ett skrivbord längst bort i rummet, och sedan rullade jag fram
och tillbaka på min kontorsstol när jag behövde kolla upp något på
PC:n."

"Den tillfälliga förbättringen efter rotextraktionen hade nu klingat
av och hjärndimman lade sig lika ofta över mig igen, fötter och ben
värkte, tröttheten slog till när jag minst anade det och de där
plötsliga hjärtkramperna och muskelryckningarna överföll mig ofta i
kontorsstolen framför datorn."

"Elektromagnetisk strålning och amalgam exponeras vi ju nästan alla
för, och vi kan inte på eget initiativ värja oss."

----------------

Det spenner vidt fra han som prøver å unngå sin uheldige
dataarbeidsplass og moderne bilers elektronikk til stå-på-typen som
eksperimenterer fornuftig med kosttilskudd og lignende;- men kanskje
nærmest for å bevise at han kan holde ut et uheldig fysisk miljø.

Det siste sitatet passer ikke for meg:
Selv startet jeg med å distansere meg fra uheldig fysisk miljø for å
studere kroppens reaksjoner. Så anbefalte en tysk heilpraktiker en
bærbar fysikalsk beskyttelse mot atermisk effekt fra EM-felt. Den
virket utmerket for meg. Men noen uheldige fysiske forhold forvekslet
jeg først med EM-problemer og var på grensen til å anklage den
fysikalske beskyttelsen for impotens.

Nå kan jeg hevde at en bredspektret miljøsikring på det fysiske
området (evt. med tradisjonell elsanering) spiller vel så stor rolle
for helbredelsen som kosttilskudd m.m. Påstanden lar jeg gjerne
omfatte svært mange av våre vanligste helseproblemer.

Denne kanskje viktigste siden av saken var lite vektlagt i
helsenummeret.

Mvh
Tor Johnsen


-- I nordbiomed@y..., Per Dalen <pdalen@a...>
> The Art Bin är en webbaserad kulturtidskrift som utges av Karl-Erik
Tallmo
> i både svensk och engelsk version. Den 7 januari kom nr 23 ut, se
> <http://www.art-bin.com/aashome.html>.
>
> Detta nummer ägnas i sin helhet åt hälsofrågor, vilket är ett
undantag från
> tidskriftens policy som särskilt motiveras av utgivaren i en
inledande
> kommentar. Karl-Erik Tallmo är sedan snart tio år drabbad av svår
ohälsa
> som ryms inom ramen "nya diagnoser". Hans egna erfarenheter och de
> kunskaper och kontakter han fått under dessa år är utgångspunkten.
Till att
> börja med beskriver han i en särskild artikel sin egen
sjukhistoria. Det
> låter kanske inte särskilt lovande om man inte känner Karl-Erik
Tallmos
> journalistiska kvalitetsmedvetande och förmåga till
intresseväckande
> utblickar i olika situationer. Han blir indirekt en vältalig
representant
> för en stor men ofta undanskuffad och rentav föraktad och misstrodd
grupp
> av långvarigt sjuka. Den klara och osentimentala beskrivningen av
den allt
> vanligare form av ohälsa som drabbat honom kan förhoppningsvis få
vissa
> läsare att ompröva sina fördomsfulla schablonbilder.
>
> Som läkare vet jag ju hur klent beställt det alltför ofta är med
mina
> kollegers intresse för dessa sjuka, både det medmänskliga intresset
och det
> mer vetenskapliga. De enkla förklaringsmodeller som förefaller ha
> officiellt stöd höjer sig knappast påtagligt över den
populärpsykologi som
> var vanlig redan vid början av förra seklet. Resultatet blir tyvärr
att
> mycket få av de drabbade känner sig hjälpta av den samhälleligt
> sanktionerade sjukvården.
>
> Karl-Erik Tallmo har ytterligare en artikel som är en fristående
> fortsättning på den första: "Konsensus och kanariefåglar -- Om den
> medicinska forskningen och dess lojaliteter". Här blir det efter
hand
> journalistiskt spännande, eftersom hanteringen av problemet "nya
diagnoser"
> kan sättas in i ett större sammanhang som man vet mer om i USA än
här
> hemma. Olika industribranschers beprövade metoder att dämpa oro för
viktiga
> produkters hälsoeffekter är påfallande lika oberoende av om det
gäller
> läkemedel, tobak, bekämpningsmedel eller mobiltelefoner.
>
> Mats Hanson skriver om "Hundrafemtio års missbruk av kvicksilver
och
> amalgam", Ulla Hilding och Mauritz Sahlin om "Gapa stort --
erfarenheter i
> amalgamets skugga", undertecknad PD om "Kroppsmedicinen missbrukar
> psykiatrin -- och glömmer orsaksforskningen", Jan
Sällström "Fluoret inom
> tandvården är ett cellgift" och Gunnar Lindstedt "IT-revolutionens
osynliga
> skugga".
>
> Per
>
> Per Dalén <pdalen@a...> 

  Meddelelse 1412 af 3662  

 

Dette er kopi av et innlegg i det medisinske nettforum Nordbiomed.

 

Om Nordbiomed

 

Til Snowboat hovedside