Dato:  Lør Jan 11, 2003  1:38  
Emne: 
SV: Diabetes, sukker, surt drikkevann og felt fra strømnettet

I går ringte det en kar med tann-/strålingsproblemer og refererte til
strålingsdelen på nettstedet mitt. Vi utvekslet erfaringer og
synspunkter i nærmere tre timer og var enige om at det kunne vi
fortsatt med i noen dager. Han hadde dessuten healerevner og
praktiserte disse litt privat uten å ta honorarer.

Vi kom tilfeldigvis også inn på pasienter med diabetes og den mulige
relasjonen til strømforhold. Jeg penset da litt videre til
infralyd/resonans/vibrasjon og åpnet for at overhyppighet av
helseproblemer nær trafoer ikke nødvendigvis behøvde å være knyttet
direkte og 100% til EM-felt/magnetisme. Jeg tok også fatt i at
eloverfølsomme ofte trekker den konklusjon at frysebokser må omgi seg
med spesielt problematiske felt. Men er det riktig?

Jeg la frem min erfaring med en "resonanskobling" fra
frysebokskompressor til badekar, og han lovet å kikke nærmere på en
diabetespasient som lå vegg i vegg med en fryseboks.

Når det gjaldt healing brukte han sitt hjemmelagede begrepsapparat
(slik jeg også føler meg nødt til i en del sammenhenger). Begrepene
våre vil jo da neppe samsvare helt med fysikkens, men det behøver jo
ikke hindre at vi reelt sett er helt på linje med den.

Så vidt jeg forsto holdt han hendene over pasientene og følte det han
kunne kalle ubalanser eller feil lading. Når det galdt problemer som
gikt eller revmatisme fant han dette utbredt over hele kroppen. Men
ved diabetes galdt det bare et område i mageregionen.

Han hadde, som meg, registrert at han forstyrret mottakerforholdene
mer enn andre når han passerte en radio. Jeg fleipet da med at vi var
nok atskillig bedre antenner enn mange andre siden vi ennå hadde nok
Hg spredt nokså jevnt rundt i alle cellene. (Tjue års halveringstid?)

Hos Wanja Karlsson, som er aktiv her i gruppen, var mye kvikksølv
konsentrert omkring en kjertel nær hodet. Hva med moderne
tungmetallanalyse av kjertler hos diabetikere?

Ordtak antyder at vi bør lytte mer til barn og fulle folk. Kan vi
føye til healere?

Mvh
Tor Johnsen

--- I nordbiomed@y..., Morten Lande <lande@c...>
> Viser til diskusjon om sukker og diabetes. Sender med abstraktet
til en artikkel som viser sammenheng mellom surt drikkevann og
diabetes. Undersøkelsen viser en 4 dobling av diabetes 1 hos barn.
Hvis jeg ikke husker feil, så
> gir eksponering for felt fra strømnettet en 8-dobling av diabetes
generelt (ref tidligre innlegg om undersøkelsen til I.Beale). Meg
bekjent viser undersøkelser av sukkerinntak og diabetes ikke
vesentlig sammenhenger (?)
>
> Hilsen Morten Lande
>
>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> Syntax a.s - Utmåling av miljøfaktorer ved sykdom.
> Phone: (+ 47) 32 72 47 97 Mail: lande@c...
>
> ---------------------------------------
> Diabetes Care 2002 Sep;25(9):1534-8
>
> Acidic drinking water and risk of childhood-onset type 1 diabetes.
>
> Stene LC, Hongve D, Magnus P, Ronningen KS, Joner G.
> Diabetes Research Center, Aker and Ulleval University Hospitals,
Oslo, Norway. lars.christian.stene@f...
>
> OBJECTIVE: To estimate the associations of acidity and
concentration of selected minerals in household tap water with the
risk of type 1 diabetes. RESEARCH DESIGN AND METHODS: We designed a
population-based case-control
> study with 64 cases of type 1 diabetes and 250 randomly selected
control subjects. Acidity, color, and mineral content were measured
in tap water from each participant's household. RESULTS: Tap water pH
6.2-6.9 was
> associated with a fourfold higher risk of type 1 diabetes compared
with pH > or =7.7 (OR 3.73, 95% CI 1.52-9.15). This result was
similar after exclusion of individuals with the highly protective HLA-
DQB1*0602 allele, but
> adjustment for maternal education, urban/rural residence, sex, and
age tended to strengthen the estimated association. Higher tap water
concentration of zinc was associated with lower risk of type 1
> diabetes after adjustment for pH and other possible confounders,
but the overall association was strictly not
significant. CONCLUSIONS: These results suggest
the possibility that quality of drinking water
> influences the risk of type 1 diabetes. The
> possible mechanisms by which water acidity or mineral content may
be involved in the etiology of type 1 diabetes remain unknown, but
the mechanisms are most likely indirect and may involve an influence
on survival of
> microorganisms in the water.
>
> Link:
>
htttp://www.ncbi.nlm.nih.gov:80/entrez/query.fcgi?
cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=12196423&dopt=Abstract
> --------------------------------- 

  Meddelelse 1404 af 3662  

 

Dette er kopi av et innlegg i det medisinske nettforum Nordbiomed.

 

Om Nordbiomed

 

Til Snowboat hovedside