Dato:  Man Dec 23, 2002  8:30  
Emne: 
Pc-arbeid gjør vondt

1300 svensker som til daglig jobber med datamaskiner, var alle som en
plaget av smerter, ifølge det svenske Arbetslivsinstitutet.

Det er bladet Komputer for alle som i siste nummer forteller litt om
at Arbetslivsinstitutet gjennom ti måneder har fulgt 1300 svensker
som alle bruker pc-en i sitt daglige arbeid.

Halvparten hadde smerter i skuldre og nakke. Også smerter i rygg og
armer lå høyt på listen.

Problemene var bare noe mindre i en delundersøkelse der man fulgte en
gruppe som hadde stor innflytelse på egen arbeidssituasjon og et lavt
stressnivå.

---------------

Bladet nevner ikke stort mer av betydning.

Det ville vært interessant å se hvilke faktorer Arbetslivsinstitutet
inkluderer når det analyserer årsaksbildet til disse
smertetilstandene. Jeg kan vel ta for gitt at ergonomi er med i
bildet, men hva med skjermstråling, selve pc-en, elsanering, annen
beskyttelse og det brukeren sitter på?

Har du sett denne undersøkelsen og kan fortelle oss noe mer?

Min erfaring her er begrenset til beskyttelse og forskjellige
stoltyper. Det siste skal jeg snart komme inn på, trolig under
overskriften "Kontorstoler - magnetisme - helseproblem".

Mvh
Tor Johnsen
 

  Meddelelse 1360 af 3664  |

 

Dette er kopi av et innlegg i det medisinske nettforum Nordbiomed.

 

Om Nordbiomed

 

Til Snowboat hovedside