Dato:  Ons Dec 18, 2002  12:04  
Emne: 
SV: Kvicksilveranalys av arkiverad vävnad.


Av hensyn til nye lesere har jeg lyst til å vise tråden frem til
innlegget ditt:

Man bør starte med innlegg 1236: Bevis før cancer av amalgam.
Deretter kanskje mitt svar 1242 der jeg foreslår den nye tråden vi nå
er inne på.

Wanja Karlsson introduserte seg i 934.
1107: FWD:Tungmetallanalys klar.
Ellers mange innlegg knyttet mest til amalgamproblemer og deres
løsning.

Hun viste i innleggene 1107 og 1236 til kvikksølvverdier i vev som
ble fjernet fra skjoldkjertelen og omgivelser i 1976 og knyttet dette
til sine mange amalgamfyllinger.

(Her er jeg svært interessert i fagfolks vurderinger av verdiene og
eventuelle sammenhenger. Men det kan kanskje med fordel knyttes til
innlegg 1236?)

Mvh
Tor Johnsen

--- I nordbiomed@y..., "Wanja Karlsson" <wanjakarlsson@h...>
>
> Tor Johnsen har i ett tidigare inlägg diskuterat betydelsen av
> dagens avancerade analysmetoder vad gäller kvicksilver i vävnad och
tumörer.
> Jag tror att detta kan vara en väg att gå för att få ett genombrott
i
> kvicksilverdebatten som ju hittills pågått i ett hundratal år.
> Varför har man aldrig kvicksilvertestat förändringar och tumörer
trots att
> man vetat att människors munnar varit fullt av detta gift?
> Om man kan påvisa stora mängder kvicksilver i cancertumörer så
torde det ju
> vara väldigt svårt att bortförklara.
> Och det skulle väl också vara möjligt att utföra vetenskapliga
studier på
> detta?
>
> Jag vet inte vilka sjukhus som för dessa mångåriga arkiv.
> Patologen USÖ Örebro förvarar all cancervävnad sedan decennier
tillbaka.
>
> Det som oroar mig är att min åtkomst till preparaten var en
> tillfällighet,att arkiven ska visa sig inte vara åtkomliga för
patienten.
> Patologen sade till mig att "vävnaden tillhör patienten och är
åtkomlig om
> läkare anser att den frågeställning som patienten har är relevant"
>
> Är då preparaten åtkomliga för varje person som vill göra en
> kvicksilveranalys av sin cancervävnad?
> Eller beror det på en läkares godtycke?
>
> Kommer arkiven att stängas om detta sprider sig?
> Är det då bättre att ligga lågt och försöka att få en enda person
till
> att utföra analys,kanske ur arkiv från ett annat sjukhus?
> När detta är klart,ännu en person?
> Och hur prickar man rätt?
> Vems tumör innehåller kvicksilver?
> Största sannolikheten är väl sköldkörteln.
> Kanske alla sköldkörteltumörer i Sverige innehåller kvicksilver.
> Den teorin kan väl vara lika god som någon annan,efetrsom det
aldrig
> undersökts om patienter som har sköldkörtelcancer har
amalgamfyllningar.
>
> Är det enbart cancervävnad som sparas?
> Jag är övertygad om att om det fanns möjlighet att testa tarmar som
skurits
> bort hos patienter med Crohns och uc så skulle det visa på höga
> kvicksilvervärden.Samt IBS.
> Säkert sparas också de preparaten eftersom det forskas så mycket
just på
> dessa sjukdomar.
> Det finns vissa fickor i tarmen som kvicksilvret fastnar i.
> Det lägger sig där och ackumuleras med tiden.Det fräter sönder
tarmen.
> Jag känner det själv,därav tror jag det.Min teori.
>
> Allt detta material ligger bara där och väntar i arkiven.
> Sanningen finns där.
> Om den avslöjas kan den inte bestridas.
> Läkare och forskare har antagligen tillgång till all vävnad i dessa
arkiv.
> Patienten har tillgång(troligtvis)till sin egen vävnad.
>
> Var finns den oberoende forskare som vill göra något så enkelt som
> kvicksilveranalyser,konsekvent och i stor skala?
>
> Vanja Karlsson.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> _________________________________________________________________
> Chatta med vänner på nätet, pröva MSN Messenger
http://messenger.msn.se 

  Meddelelse 1343 af 3664  

 

Dette er kopi av et innlegg i det medisinske nettforum Nordbiomed.

 

Om Nordbiomed

 

Til Snowboat hovedside