Dato:  Ons Dec 11, 2002  12:16  
Emne: 
Syntetiske substrater

Det svinger godt i diskusjonstråden "Den kritiske sans" nå, og det
dreier litt i retning av uheldige sider ved symptomdempende
medikamentering. Verstingene blant oss vil jo nå nærmest si at om vi
først rører sammen kvikksølv og elektrosmog og deretter rører inn mer
gift;- så strider det kanskje noe mot idealet om ikke å skade
pasientene. Da kan det ikke være greit å være lege eller tannlege av
den såkalte gamle gode skolen lenger.

Men hva er det med denne syntetiske medisinen da?
Jeg berørte det en gang litt i en fabel knyttet til en konferanse om
kronisk tretthetssyndrom. Der var bilder bl.a. av troll som holdt
hverandre i halen og messet mantraet "Vi går rett frem, psykosomatisk
hypokonderi. Vi går.....". Slutten var slik:

Joker sine postdoktorstudier (Radiumhospitalet 2009) på transport- og
sorterings-funksjonene i IC (Intermediate Compartment) viste i
tillegg at syntetiske medikamenter1 inngikk med feile enzymfaktorer i
cellestoffskiftet. Også dette bidro tidligere til unødige og
trettende helbredelsesprosesser.

1Syntetiske substrater etterligner andre faktorer i næringskjeden og
avvises ikke av det regulerende DNA-molekylet. Via hydrogenbinding
inngår de i enzymprosessene. Rester kan bli igjen i nervecellene og
bidra til energiutladninger som igjen kan gi feilinformasjon i
nerveimpulsene. Disse molekylene blir ikke spaltet ned og får derfor
en sterk innvirkning på prosessene så lenge de er aktive. Resultatet
er svekkelse i cellelegemet, hjernecellesvinn, nervecellesvinn og for
høy signalstyrke. Hukommelse, konsentrasjonsevne og andre vitale
hjernefunksjoner tar skade når signalsystemet er offer for
substratforstyrrelser.

Mvh
Tor Johnsen

P.S.
De to ettallene i de to siste avsnittene flyttet litt på seg da jeg
kopierte dem inn her. Siste avsnitt er en fotnote til ordene
syntetiske medikamenter i avsnittet over.
 

  Meddelelse 1293 af 3664  

 

Dette er kopi av et innlegg i det medisinske nettforum Nordbiomed.

 

Om Nordbiomed

 

Til Snowboat hovedside