Dato:  Tirs Nov 26, 2002  9:21  
Emne: 
Low back pain og EM-felt


Han besøkte meg for å låne en bærbar fysikalsk beskyttelse mot
atermisk (ikke oppvarmende) effekt, og vi pratet:
"Hobbyen min er å se på folk som går. Jeg ser den lille fremoverbøyen
nederst i ryggen og tilstivningen der. Spensten i gangen er vekke. Så
vurderer jeg om det er TV-en eller strømforholdene som ligger bak."
Han fikk beskrive denne hobbyen mye mer detaljert før jeg innrømmet
at jeg var like fascinert av å "ryggsortere" folk som gikk, særlig
hvis jeg tilfeldigvis satt og så folk passere. Vi ble enige om at vi
til slutt ville ha sett ut som reker om vi ikke hadde fått grep på
egne problemer med bl.a. korsryggen.

Der han bodde merket han en negativ miljøforandring hver natt til
samme tidspunkt. Det ble omsider anskaffet en feltstyrkemåler. Den
hoppet på dette tidspunktet. Hoppet ble via kartverk m.m. knyttet til
konkrete detaljer innenfor nettselskapets ansvarsområde (utelates her
for å unngå identifisering og bevisforspillelse). Han viste til
svært positiv effekt av en type magnetbenkbehandling. Min erfaring lå
mest i helbredelsespotensialet ved strømløse forhold, ved positiv
effekt av bærbar beskyttelse og eksperimentering med parvise
magneter med vekslende polaritet på forskjellige kroppsdeler. (Se
evt innlegg nr 890: "Zen og kunsten å reparere en eloverfølsomhet")
Begge hadde vi bl.a. bak oss noen sykluser med tilstivning og bedring
i de to leddene mellom korsbeinet og bekkenet.

Mye av hemmeligheten ved for eksempel spenstig gange ser ut til å
ligge i at disse leddene fungerer. Det skulle man i grunnen ikke tro
for så vidt som bevegelsesmuligheten fremover og bakover visst nok
bare er fire grader til sammen. Noen betrakter det som et slags
friksjonsledd. Andre kan mene at evolusjonen har lagt inn et svakt
ledd her, siden så mange får problemer med korsryggen. Jeg forestilte
meg to akslinger i leddene og laget en enkel modell for å se på
bevegelsene: Akslingene står ikke vannrett, men i en viss vinkel med
hverandre. Også sett rett ovenfra danner de en vinkel. Økende
motstand ved økende leddutslag kan da eventuelt ses som et resultat
av tilsvarende økende kraftoverføring (moment) til de to
bekkenhalvdelene. Med sin kileform vil korsbeinet også overføre både
trykk og tverrkraft fra ryggsøylen til bekkenhalvdelene. Slik kan man
sikkert gå videre med kraftoverføring til andre strukturer. Men det
virker kanskje bare mer spennende enn egentlig klargjørende.

Jeg prøver heller å ta fatt i andre enden, utenfra:
Stå med armer og bein litt ut. Vri skuldre og hode til du kan se
nesten rett bakover. Slapp av. Hva skjedde? Virket du også som en
torsjonsfjær og vendte tilbake mot utgangspunktet uten særlig
muskelbruk? Litt passivt? Av og til er jeg heldig med rytmen og får
full uttelling av denne fjærens karakteristika og dynamikk ved
kortsvinger (torsjonsvinger) på ski. Energi lagres opp i fjæren
gjennom siste halvdel av svingen og utløses ved avlastning for ny
sving. Tilsvarende opplagring og utløsning er kanskje hemmeligheten
bak spenstig og dermed kraftbesparende gange. I denne kjedereaksjonen
er det mange kjettingledd, fra det ytterste muskelkorsettet til det
innerste ledd. Da kan tilstivnede og gjerne smertefulle bekkenledd
være nok til å sette hele fjæren ut av skikkelig funksjon.

Hvorfor stivner det til og blir smertefullt da?
Oftest diskuteres dette uten at dagligdagse miljøfaktorer berøres.
For oss som registrerer at vi er eller var mest sensitive i
korsryggen for den ene faktoren og i lårene for den andre virker det
lite hensiktsmessig å se bort fra menneskeskapte miljøfaktorer i
denne sammenheng og i mange andre.

I min virkelighet ser jeg muligheten for at low back pain i de fleste
tilfeller kan være reaksjonsprosesser (les gjerne reparasjoner)
knyttet til ureflektert omgang med dagligdagse EM-felt. Dvs. at det
oftest er snakk om svært lave feltstyrker som nærmest skaper en
uorden som kroppen ser seg nødt til å prøve å rydde opp i. Smerter og
tilstivning anses knyttet til oppryddingen og ikke til påføringen av
problemet. Det de fleste oppfatter som problemet betrakter jeg altså
som løsningen. Merk deg at det her bare er snakk om en av flere
(sikkert) medvirkende faktorer.

Kort, provoserende og enfaktoriell spissformulering:
Low back pain? Slå av strømmen noen måneder.
Vedlikehold av tilstanden: Sørg for passelig dosering, gjerne ved
miljøveksling slik at du hele tiden går tilbake til start lenge før
du er i mål med helbredelsesprosessen. Legg særlig vekt på
soveplassen og der du sitter mye.

Det er vanskelig å skape et hensiktsmessig begrepsapparat ved slike
miljøinfluerte lidelser som med fordel kan oppfattes som mulige
helbredelsesprosesser. Med fare for å rote emnet til litt: Cellene
dine har reseptorer for elektromagnetisme. Low back pain anses mest
knyttet til det jeg kaller maskert eloverfølsomhet. Dvs. en periode
der din strålingsømfintlighet er økende, men uten at det er kommet så
langt at du erkjenner problemet og kanskje vil gå over til å kalle
det eloverfølsomhet. Det er trolig din tilstand på denne glideskalaen
som avgjør om en aktuell stimulus er for svak eller for kraftig til å
påføre deg merkbare helbredelsesprosesser.

------------

Vær inkluderende. Ikke utelukk det uheldige samspillet mellom
tungmetallforgiftning og dagligdags stråling fra din
virkelighetsoppfatning.

Mvh
Tor Johnsen
 

  Meddelelse 1209 af 3662

 

Dette er kopi av et innlegg i det medisinske nettforum Nordbiomed.

 

Om Nordbiomed

 

Til Snowboat hovedside