19.02.05

 

Mobilhodepine og el-overfølsomhet

I en nordisk undersøkelse, som omfattet rundt 12 000 mennesker, rapporterte 22 prosent av de norske deltakerne om ubehag i hodet, trøtthet og konsentrasjonsvanskeligheter i forbindelse med mobilbruken. Forfatterne vurderer farene ved mobilhodepine med utgangspunkt i egne og andres erfaringer med mer omfattende eloverfølsomhet. Cand. Scient. Sissel Halmøy er styreleder i Foreningen for el-overfølsomme og spesielt engasjert i hjelpetiltak for el-overfølsomme. Bygningsingeniør og EDB-økonom Tor Johnsen er i dag mest opptatt av hvilken betydning el-overfølsommes pasienterkjennelser har for andre pasientgrupper som vanskeligere kan se at deres problemer kan knyttes til samspillet mellom forskjellige former for elektromagnetisme og kroppens ”forurensning”.

 

Vår medisinske tro på at verken vanlige strømforhold eller mobiltelefoni kan ha negative helseeffekter svekkes stadig mer. Denne undersøkelsen viste bl.a. at jo mer folk brukte mobilen mot øret, desto større var risikoen for å få symptomene. Og hodeplagene oppsto stort sett på den samme siden av hodet som de holdt mobilen.

 

I vår forening unngår vi helst å bruke uttrykket el-overfølsomhet i tilknytning til de minste problemene ved mobiltelefoni. Har man kun problemer når man snakker i telefonen, og blir bra etterpå, har man ennå ikke utviklet el-overfølsomhet.

 

Men erfaringen viser at jo dårligere man tåler mobiltelefoni jo større fare står man i for å utvikle el-overfølsomhet. Ofte er mobilproblemer starten på en kjedelig utvikling. En dag, kanskje ved en "overdose" mobiltelefonbruk eller en annen stor belastning, kan man plutselig bli hypersensitiv også for annet utstyr. Ikke minst andre folks mobiltelefoner - selv om de ikke er i bruk - og mobilmaster. Da blir det vanskelig å ferdes i samfunnet.

 

Noen reagerer kun på høyfrekvent stråling (mobilmaster, dataskjermer, mobiltelefoner, mikrobølgeovner). Andre kan bli overfølsomme bare for lavfrekvent stråling (strømnettet, høyspentlinjer, transformatorer, lysstoffrør). Mange tåler verken lavfrekvent eller høyfrekvent stråling.

 

Den femtedelen av befolkningen som plages av mobilhodepine bør derfor være ytterst forsiktig og helst avstå fra videre bruk for kanskje å slippe å bli el-overfølsom.

 

Mange el-overfølsomme opplever bedring når de tar hånd om kroppens ”forurensning”, særlig den som er knyttet til nervegiften kvikksølv. Dette helt kroppsfremmede tungmetallet ser det ut til at alle er noe belastet med i dag. Nå viser det seg dessverre at amalgam, som vi lenge har trodd var et stabilt materiale, tilfører oss kvikksølvdamp i hele fyllingens levetid. Mange el-overfølsomme knytter sine problemer til amalgamfyllinger. Her kommer også nærhet til gullkroner og elektromagnetiske felt inn som tilleggsproblemer som gjerne kan sies å også være av korrosjonsteknisk art.

 

Det kan altså være mye å ta fatt på for deg som har problemer og mistenker at det ene henger sammen med det andre.

 

Det første man bør gjøre er å fjerne mest mulig av elektromagnetisk stråling som stresser kroppen, soveplassen er spesielt viktig.  Bor man for nær en høyspentlinje eller nær og på feil side av en transformator er det vanskelig å gjøre noe.  Magnetkomponenten i de lavfrekvente feltene trenger gjennom alt.  Bor man nær en mobilmast kan man til en viss grad beskytte seg mot den høyfrekvente strålingen, men det er ikke lett.  Bor man tett eller i blokk er man også avhengig av naboenes utstyr og plasseringen av dette.  Det man selv har av utstyr i huset kan man gjøre noe med. 

 

Varmekabler, spesielt av en-ledertype, må slåes av når man er hjemme.  Varmekabler hører ikke hjemme på soverom.  Lysstoffrør og lavvoltslamper bør fjernes, spesielt i nærheten av soveplass og faste sitteplasser.  Glødelamper er klart å fortrekke.  Klokkeradioer nær hodet er ikke lurt, de bør ha 3-4m avstand til sengen.  Man bør holde god avstand til TV og dataskjermer av kassetype.  Flatskjermer er en god løsning.  Alle ladere og småtransformatorer (til lamper, skrivere, scannere etc) bør man ha 2-3m avstand til.  Soveplassen og faste sitteplasser bør være 4-5m fra sikringsskapet og fra innførselskabel for strøm til huset.

 

Mange tåler dårlig komfyr, strykejern og støvsuger.  Det finnes alternativer; gasskomfyr, oppladbart strykejern og sentralstøvsuger – med motoren et annet sted.  Hårtørrer, barbermaskin, drill og annet elektrisk utstyr har veldig høye elektromagnetiske felt.

 

Trådløse telefoner og trådløse nettverk er bannlyst.  De stråler i hele huset hele døgnet.  En trådløs telefon av DECT-type er som å ha en mobilmast inne i huset...

 

Den stadige tilførselen av kvikksølv fra tannfyllinger er ofte en dominerende faktor som det kan synes greit å ta fatt på. Men det viser seg dessverre at mange pasienter blir betydelig verre når man borer ut amalgamfyllinger i en vanlig tannlegepraksis. Ved de vanligste metodene kan selve utboringen gi en betydelig belastning spesielt med kvikksølv i dampform. Du bør først søke hjelp til å få kvalitetsikret ditt valg av tannlege.

 

I god tid før et slikt utskiftingsprosjekt vil de fleste av oss ha behov for å ”bygge oss opp” ved å tilføre det vi mangler av bl.a. mineraler og vitaminer. Her ser det ut til at det normale mennesket ikke finnes. Vi er alle unike med individuelle behov. Under amalgamfjerningen er det også viktig med ekstra antioksidanter og andre mineraltilskudd.  En liten knert cognac en halv time før boring er også anbefalt.  Alkoholen binder til seg noe av eventuelt frigitt kvikksølv.  

 

Når tannmetallene er tatt hånd om på en kvalitetsikret måte kan det ennå være mye å ta fatt på når det gjelder avgiftning, men her vil vi sette stopp når det gjelder denne lille artikkelen.

 

La oss bare legge til at det også ser ut til å være nokså individuelt hva man tåler av indre og ytre påkjenninger. Noen av oss kan leve både godt og lenge uten at verken elektromagnetisme eller tannmetaller ser ut til å gjøre stort fra eller til. Men vi er også mange nok som har sagt at dette er problemer som neppe kommer til å ramme oss, og fått angre på det.

 

Den som har skoen på vet gjerne best hvor den trykker og gnager. Det er mye kunnskap om problemløsning samlet i våre pasientorganisasjoner:

www.felo.no

www.tenneroghelse.no

 

Begge står ennå i et visst motsetningsforhold til tradisjonell medisin som ikke berører elektromagnetisme og tungmetallforgiftning i tilstrekkelig grad. Synes vi da.

 

 

Til Snowboat hovedside