Min bakgrunn for å kunne gi deg råd

 

Som bygningsingeniør har jeg tegnet, regnet og beskrevet veier, tunneler, broer, bygg med mer.

På Bjørgo fjellgard har jeg sammen med naboen laget et par km vei der vi også eksperimenterte med litt utradisjonelle metoder. Noen steder hadde vil bare myrmasse til å bygge opp veikroppen med. Kavling med hunbord fra sagen vår, vanlig veibyggingsduk og brukt gulvbelegg (helst nålefilt) ble brukt som underlag for et par tommer grus eller i første fase sagmugg. Uten kavling ble det da fort hjulspor som måtte forsterkes med bare ny grus eller for eksempel med langsgående hunbord først.

Dette ga utmerket erfaring med hva som går og hva som ikke går når det gjelder å bygge vei som er akkurat kraftig nok til den aktuelle bruken.

 

Da det skulle legges brostein i egen hage var liremetoden lite anvendelig. Fallforholdene ved høybrekk, lavbrekk og doseringer måtte lages til med mye øyemål og finjusteres med et skurebrett. Flere sluker med sandfang måtte til for å ta hånd om regnvann og spylevann.

 

Til snowboat hovedside