Luxembourgkonferansen 10. nov 2007

 

Et viktig skritt mot amalgamforbud.

Helseministeren, som åpnet konferansen, sto også som beskytter av den.

Den samlet viktige resurspersoner på området amalgam og kvikksølv som helse- og miljørisiko.

 

Av oss som publiserer her på snowboat.no deltok Hanne Koplev og Poul Møller.

 

Få med deg foredragstitlene og foredragsholderne fra innbydelsen: http://www.melisa.org/pdf/luxemburg.pdf

 

Konferansen munnet ut i Luxembourg-Appellen: http://www.akut.lu/Luxembourg_Appeal/English%20Luxembourg%20Appeal.pdf

 

Journalist Ulla Danielsen’s artikkel om appellen, i norsk oversettelse: http://snowboat.no/Luxappellartikkel.pdf

 

Poul Møllers samleartikkel ble lagt frem. Den tar utgangspunkt i at leger vanligvis har lite kunnskap på dette området og gir en oppsummering av det som nå bør komme med i legeutdannelsen: http://snowboat.no/LuxPoul.pdf

 

Kvikksølvdamp fra for eksempel en amalgamfylling er dessverre både usynlig og luktløs. Deltakerne ble anbefalt å spre kjennskapet til en video der kvikksølvdamp gjøres synlig når den filmes mot en fosforescerende bakgrunn. Mer omtale og link til videoen på: http://www.vgb.no/19679/perma/265691/