Ledige tomter på Rørgo

 

Nå er det jo ikke min oppgave å si så mye om naboens tomter på Rørgo, men la meg likevel gjengi noen stikkord fra prospektet:

 

Feltet ligger ca 1 time og 15 minutters kjøretur fra Bergen og 30 minutter fra Voss. Prisen er kr. 110.000,- for ca 1 mål. Da kan du bygge inntil 110 kvm inkl. veranda og overbygde uteareal.

 

Men hele (tur-)området kan jeg jo si noe mer om: Du vil i store trekk holde deg innenfor våre gårdsgrenser når du går på tur (ca 17.000 mål). Høyeste punktet her er Blåhorgi med sine 1132 m.o.h. Se gjerne Oversiktskart med skiløyper.

Jeg har lagt ut litt fotografier som er knyttet til bruket mitt på Bjørgo. Som fremtidig hytteeier på Rørgo vil du nok orientere deg i turterrenget der også. Og fotografiene fra snaufjellet kan i høyeste grad sies å vise turmål felles for alle tre gårdene og hyttefeltene.

Gå til Snowboat hovedside og orienter deg i fotoalbum knyttet til Bjørgo fjellgard.

Du finner også en del bra bilder fra høyfjellet på http://impact.ii.uib.no/arnt/Peaks/blaavasshorgi.html

 

Hvis du bare har tid til å se på noen få bilder vil jeg foreslå at du kikker på den gamle adkomstveien til gårdene våre, Storestigen.

 

Da vi etablerte disse hyttefeltene,  som et ledd i veiutløsningen av gårdene, var min rolle blant de sentrale. Så om du skulle ha spørsmål som går på dette fellesskapet mellom gårdene kan jeg fortsatt være blant dem som kan svare på det.

 

Send meg en mail om du ønsker å bli kontaktet eller selv ønsker å kontakte han som står for markedsføringen av de ledige tomtene.

 

Vennlig hilsen

Tor Johnsen

Nordlia 8

5223 Nesttun

Tlf. 55 10 00 23

E-post: torjohnsen@hotmail.com

 

 

Til Snowboat hovedside