Kvikksølv og kreft

 

En flink amerikansk lege har opprettet flere klinikker, også en i lavkostlandet Polen. Der har de ord på seg for å være flinke med kreft. Men mange nordmenn drar også dit primært for å få en hurtig utskifting av tannmetaller. Det skyldes at de også er flinke på avgiftning kombinert med tilførsel av det som tannmetaller m.m. kan ha tappet oss for av vitaminer og mineraler.

 

I dag har vi mange medisinske forklaringsmodeller (eller skal vi si paradigmer) å velge i.  Minst en slik modell, som jeg synes ser svært fornuftig ut, beskriver sykdomsutvikling i seks syv stadier. Kreftstadiet kommer da som det siste. For å ta det litt fritt og forenklet etter hukommelsen:

 

I det nest siste stadiet klarer kroppen å spre forgiftningene jevnt utover. Gift tilført utenfra, fra tannmetaller og egenprodusert for eksempel i rotfylte tenner. Men når import og produksjon fortsatt overskrider eksportmulighetene overfylles til slutt denne formen for lagringskapasitet. Strategien legges da om: Det må opprettes spesialavfallsdeponier der det synes å gjøre minst skade.

 

Slike betraktninger, men uttrykt atskillig mer nyansert, ser ikke ut til å være knyttet til det vi gjerne kaller skolemedisin. Kontrasten kan synes stor. Må jeg velge det ene eller det andre? Selv har jeg litt sans for Ole Brumm: ”Ja takk;- begge deler.” Skolemedisinen har helt uunnværlige segmenter. Se helse som ditt eget prosjekt. Den ene enkle løsningen på helseproblemer har jeg til gode å se. For meg blir det hele tiden et både det ene og det andre for å rette opp skavanker.

 

Kommer du til den polske klinikken med ditt kreftproblem ønsker de som regel å ta fatt i munnen din for å utelukke giftproduksjon der. Uheldige metaller og rotfyllinger må etter deres mening fjernes. Men det kan gjøre vondt verre om det ikke gjøres på forsvarlig måte rent teknisk og uten nødvendig støttebehandling bl.a. i form av tilførsel av vitaminer og mineraler.

I den forbindelse benytter de også avgiftningsmetoder som ikke er av ”gjør-det-selv-typen”.

(Det er ikke min mening her å drive reklame for akkurat denne klinikken. Se det bare som et eksempel på en alternativ innfallsvinkel når det gjelder løsning av problemet kreft.)

 

Sett med nokså vanlige skolemedisinske briller har jo ikke dette stort med kreftbehandling å gjøre.

Men sett med andre briller, som jeg selv foretrekker i noen sammenhenger, er det et farlig trekk ved skolemedisinen at man ser bort fra tannmetaller og samspillet med EM-felt, vårt eget ”elektrisitetsverk” hjertet og hjernens elektromagnetiske signalgiving.

 

Stadig flere blir åpne for dette. Noen alvorlig syke, som har mistanke om at tannmetaller er en viktig medvirkende årsak til dagens helseproblemer, sørger for at deres hjerne blir obdusert og får en moderne sjekking når det gjelder tungmetallforgiftning. Resultatene kan vise interessante forhold, særlig når det gjelder kvikksølv.

 

Det åpner seg nå også muligheter for å få arkivert dødt vev, for eksempel fra tidligere kreftoperasjoner, undersøkt tilsvarende for eksempel ved en såkalt biospectronanalyse.

 

Her kan du se resultatene av en slik undersøkelse sammen med pasientens sykehistorie.

 

 

Til Snowboat hovedside