1.12.2006

E-post til Helsedept.

Kopi: Forskningsrådet, Nafkam, de fleste universitetene, bivirkningsgruppen, helsedirektoratet, folkehelseinstituttet, legeforeningen og tannlegeforeningen.

 

 

Kvikksølv og elektromagnetisme -  Deres ref. 200602477-/NF

 

Takk for hyggelig og greit brev av 27.11.2006.

Jeg synes innholdet fortjener å bli spredt videre, særlig til de som er i posisjon til å søke om forskningsmidler.

 

Det er vist frem på et medisinsk nettforum slik:

 

Elektromagnetisme og helse – holdningsendringer          

 

Reply | Forward | Delete

            Message #4610 of 4610 < Prev < Prev | Next >

 

For rundt et tiår siden endte jeg opp som invalid elflyktning på en

strømløs hytte. Så fulgte den helst ufrivillige eksperimenteringen med

forskjellige eksponeringer, bærbar fysikalsk beskyttelse,

amalgamsanering og til sist fjerning av gullkroner med full kontakt

til underliggende amalgam. (Dette siste ble ikke avslørt av røntgen.)

 

Det hele var meget lærerikt, også når det galdt andres holdninger til

den slags helseproblemer. Frasen: "Det er ikke vitenskapelig bevist."

hørtes ofte. Og da i betydningen: problemet eksisterer ikke.

 

Tillitskrisen mellom pasient og helsevesen, inkl. Strålevernet, var stor.

Nå synes man mer klar over at vitenskapelige forklaringsmodeller

vanskelig kan dukke opp før pasientene har redegjort for sine

erfaringer, særlig når det gjelder veien ut av problemene.

 

I dag erkjenner myndighetene at problemene eksisterer, men må bare

beklage at de er vanskelige å håndtere før man får "en bedre faglig og

vitenskapelig forståelse vedrørende årsakssammenhenger til slike

helseplager".

 

Jeg har nettopp fått et eksempel på dette i form av et hyggelig brev

fra helsedepartementet: http://snowboat.no/Deptsvar.htm

 

Mvh

Tor Johnsen

 

Til Snowboat hovedside