HAARP  -  Krigsspillversjon

 

 

Det er 19. nov. 2006 og målet ditt er å passivisere N.N. som bor i …..gata i Tønsberg.

 

Med joystikcken kan du fokusere dine radiosignaler mot et valgt punkt i ionosfæren. Den buler seg da noe ut over dette punktet. Utbulingen kan sammenlignes med et hulformet speil. Signalene dine tar nå retning mot jorden. Og de holder i stor grad sammen, som om de har passert en rimelig vellykket samlelinse.

 

Du får tilbakemelding i form av et satellittbilde som viser en ring rundt området du har greidd å dekke med radiosignalene dine.

 

Men ved første forsøk ringet du inn et større område i et annet land, deriblant flere byer.

Så nå må du først lære deg hvilket punkt i ionosfæren som skal siktes inn for få speilingen til å sentreres om den aktuelle adressen. Deretter må du lære deg å innstille ”linsen” slik at du blir fornøyd med størrelsen på det området du greier å ringe inn.

 

I spillets neste fase kan du variere frekvensen mellom 2.8 og 10 MHz. Samtidig kan du variere signalstyrken og eksponeringstiden for dine forskjellige frekvensvalg.

Her kan du gjerne også leke deg med frekvensvalg og oppstilling av aktive antenner på http://www.haarp.alaska.edu/haarp/calciri.html

 

Nå må du ikke la deg lure av at du har en senderstyrke på over tre tusen kilovatt til rådighet. Målet ditt er ikke nødvendigvis å treffe N.N. med størst mulig styrke. Snarere tvert imot. Jeg foreslår at du leker deg mest i områder bare litt over kosmisk støy og mest i den laveste til midterste delen av frekvensområdet. Eksponeringstiden for hver valgt frekvens bør vel helst være mer enn to timer.

 

Da tror jeg du har gode muligheter til å finne frem til brukbar påvirkning av N.N. sin psykiske og fysiske funksjonsevne. Men jeg er redd for at du ikke vil kunne treffe stort bedre enn at du skader også i ti mils radius rundt han/henne.

 

Spillet har også en knapp som får frem din rating når det gjelder antall drap begått i bestrålt område i det aktuelle tidsrommet.

 

------------------------------------------------

 

Trenger du å bli beroliget?

 

Som du sikkert forstår påvirkes N.N. her i dette spillet av signalstyrker som er helt ubetydelige sammenlignet med de fleste lands grenseverdier for termisk elektromagnetisk påvirkning. På http://www.haarp.alaska.edu/ kan du lese mer om disse grenseverdiene og mye annet. Du får vite at dette Nordlysprogrammet er etablert av to amerikanske forsvarsgrener, men får også presisert at forskningen der bare har defensive hensikter, med spesiell vekt på å forbedre både militær og sivil kommunikasjon. Så det krigsspillet som er skissert ovenfor er på ingen måte knyttet til det offisielle HAARP-programmet.

 

Til Snowboat hovedside