Kreft – tenner – amalgam - kvikksølv

Biospectron undersøkelse av arkivert dødt vev fra 1975

Tumor - thyroid - skjoldkjertel
 
Vanja Karlsson har, som meg, erfaring med kvikksølvproblematikk;- som hun begynte å ta hånd om for få år siden. Det førte til interesse for å få analysert vev fra en operasjon i 1975. Hos AB LMI-BIOSPECTRON i 2002. Hun offentliggjør selv resultatene som en PDF-fil og ser gjerne at jeg og andre videreformidler dem også på andre måter. Hennes sykehistorie finner du nederst her.

 

Den ene vevsprøven er fra en svulst 2 cm under kjeven (Tumor). Den andre fra skjoldkjertelen som ble fjernet (Thyroid).

Resultatet av vevsprøvene  fra 1975 er slik:

Enheten er ppm (parts per million).

 

                                           Tumor              Thyroid                             

 

K

Kalium

<100

340

P   

Fosfor

2900

850

S  

Svovel

1750

2980

Ca

Kalcium

4150

1260

Mg

Magnesium

303

89

 

 

 

 

Fe    

Jern

160

105

Na

Natrium

217

607

B

Bor

<1

<1

Mn

Mangan

0,89

1,2

Zn

Sink

24,6

25,2

 

 

 

 

Cu

Kopper

5,8

6,2

Al

Aluminium

18,0

13,3

Si

Kisel

140

120

co

Kobolt

0,012

0,017

Ni

Nikkel

0,38

0,55

 

 

 

 

Se

Selen

<0,2

<0,2

Rb

Rubidium

0,14

0,66

Sr

Strontium

2,0

0,42

Mo

Molybden

0,049

0,023

Ag

Sølv

0,013

0,019

 

 

 

 

Cd

Kadmium

0,13

0,19

Sn

Tinn

0.18

0,17

Ba

Barium

0,68

0,33

Hg

Kvikksølv

6,4

114

Pb

Bly

0,22

0,30

 

 

Vanja Karlsson fikk til sammenligning vedlagt en fecesanalyse fra LMI-BIOSPECTRON.

Den gjelder en annen person. Men den har en kolonne for hva som er normalverdier ved en slik analyse. Det er altså bare denne kolonnen som er interessant i sammenligning med resultatet ovenfor.

 

Kolonnen ”prøve” gir innhold i våtvekt, mg/kg.

Kolonnen ”normal” angir Biospectrons normalverdi justert etter aktuelt vanninnhold.

Siste kolonne gir avvik fra det normale i prosent for en tilfeldig pasient (Altså ikke Vanja Karlsson).

 

                                            ppm                ppm           %

                                            prøve              normal      diff.          

 

Ca

Kalcium

8010

8430

-5

K

Kalium

4700

4440

6

P

Fosfor

5390

5800

-7

Mg

Magnesium

2200

2390

-8

S

Svovel

1190

1240

-4

Na 

Natrium

397

308

29

Fe

Jern

131

142

-8

zn

Sink

95

115

-17

Si

Kisel

81,1

84,5

-4

Mn

Mangan

33,1

34,5

-4

Cu

Kopper

17,5

12,5

40

Al

Aluminium

68,1

32,3

111

Sr

Strontium

14,6

15,5

-6

Rb

Rubidium

9,6

10,0

-4

Ba

Barium

6,14

6,20

-1

B

Bor

2,97

2,80

6

Ni

Nikkel

1,32

1,10

20

Mo

Molybden

1,125

0,945

19

Se

Selen

1,103

0,450

145

Co

Kobolt

0,254

0,130

95

Sn

Tinn

3,30

1,50

120

Pb

Bly

0,249

0,188

32

Ag

Sølv

0,066

0,015

340

Hg

Kvikksølv

0.125

0.020

525

Cd

Kadmium

0,166

0,118

41

Au

Gull

0,009

0,010

-10

 

 

Min historia

Jag heter Vanja Karlsson och är 46 år. (2002)
När jag var 12 år fick jag 13 amalgamfyllningar insatta av skoltandvården.
Jag var sjuk i flera år innan det, när jag var 18 år, upptäcktes att jag hade
sköldkörtelcancer med metastaser ända upp till vänster öra.
Jag blev patient hos Onkologen, USÖ i många år.


Sköldkörteln opererades bort, bisköldkörtlarna opererades in i
magen, strålbehandlades och fick permanenta strålskador på hals, ett stämband
skadades så rösten sviker, och jag sattes på livslång medicinering.
Min sköldkörtel och tumörerna lades för förvaring i Patologens arkiv USÖ
1975.


Läkarna lyckades rädda mig från canceren ,men jag blev aldrig frisk igen.
Jag led av svår kroppslig värk och andra svåra symptom, som förklarades vara
efterverkningar av ingreppen vid cancern.
Jag kunde aldrig fullfölja mina studier eller arbeta.
1997 fick jag sjukpension,då jag hade sådan värk att jag hade svårt att
klara vardagen.


1999 behövde jag tandvård och fick av onkologen hjälp med remiss till
käkkirurgen, USÖ som i sin tur remitterade mig till en privatpraktiserande
tandläkare i hemstaden Lindesberg.
Denne tandläkare ansåg att de stora gamla amalgamfyllningarna måste bytas ut
till kronor.
Det tog två timmar att borra bort de två första, och när jag reste mig ur
tandläkarstolen var jag mycket sjuk.


Huvudet och hela kroppen surrade som en transformator och jag hade
fokuseringsproblem.
Tandläkaren sade att det skulle gå över. Det gjorde det inte.
Han slipade på fyllningar, klistrade fast kronor som ramlade
av, rotfyllde,drog ut, och jag blev ännu sjukare.


Jag avbröt behandlingen. Ett år efter borrningen hade jag blödande sår över
hela kroppen, kunde inte gå utan starka värktabletter, obeskrivlig smärta i
kroppen, magen helt utslagen, B12-brist plus otaliga andra symptom. Finns
dokumenterat hos primärvård.

Eftersom jag hade ett direkt tidssamband mellan tandläkarborrning och
sjukdom förstod jag att det var kvicksilverförgiftning.
Alla jag frågade sade att det finns inget som heter kvicksilverförgiftning.
Men jag var säker.
Hur skulle jag kunna bevisa det?

Då kom jag ihåg att min sköldkörtel och tumörer fanns förvarade i Patologens
arkiv sedan 1975.
Jag kontaktade Onkologen som hjälpte mig att komma i kontakt med
Patologen, USÖ. Där var de mycket tillmötesgående och de hjälpte mig att få
min sköldkörtel och en tumör nedskickat till LMI-Biospectron i Helsingborg
där de utför Sveriges mest avancerade tungmetallanalyser.
Jag ville ha en analys utförd på egen bekostnad, eftersom jag inte kunde få
hjälp någonstans.

Analysresultatet blev klart 2002-11-13.
Referensvärde i skelett och vävnad skall vara 0 (noll)
Normalvärde vid fecesanalys 0,020.
Enhet;ppm
Mitt kvicksilvervärde tumör (2 cm från fyllning): 6,4
Mitt kvicksilvervärde sköldkörtel: 114
 
Detta enorma kvicksilvervärde fanns alltså i mina tumörer

27 år efter att de opererats bort.

Vanja Karlsson

 

 

Min rolle i dette tilfellet har bare med presentasjonen å gjøre. Jeg samlet stoffet og fikk  presentert det samlet for henne i et medisinsk nettforum der det var litt vanskelig å håndtere tallkolonner. Jeg får også lov til å videreformidle det fritt.

 

Du kan derfor også få måleresultatene som PDF- fil av meg.

Og du er velkommen til å videreformidle stoffet.

 

Du kan også vende deg til Vanja Karlsson og be om å få resultater, sykehistorie og PDF-fil  direkte fra henne. Eller be henne eller meg sende det til andre. (wanjakarlsson@hotmail.com)

 

Vi er begge interessert i å høre fra deg som har tilsvarende erfaringer. Og fra deg som har faglige bemerkninger.

 

Nesttun, 12. mars, 2003

 

Tor Johnsen,

Nordlia 8

5223 Nesttun

 

Tlf. 55 10 00 23

 

torjohnsen@hotmail.com

 

 

På et medisinsk nettsted der Vanja Karlssons måleresultater og sykehistorie ble presentert dukket det fort opp et teknisk spørsmål som ble besvart av henne. Se spørsmål og svar.

 

Det er ok om du lager linker til mine sider.

(Gi gjerne et ord om du er åpen for linker til deg.)

 

Til Snowboat hovedside